Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Word gids in het Gorecht en laat bezoekers de natuur beleven

PLG612 Foto XXX Na 2
Gepubliceerd op: 29-01-2024

Op de uitlopers van de Hondsrug ligt rondom de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren een prachtig oud landschap: het Gorecht. Draag jij dit gebied een warm hart toe, wil je er meer over leren en met deze kennis als gids groepen meenemen in de natuur? Meld je dan aan voor de landschapsgidsencursus die in het voorjaar van 2024 start.

Tijdens de cursus, die door IVN en Landschapsbeheer Groningen gegeven wordt, is er aandacht voor natuur, archeologie en cultuurhistorie van het Gorechtse landschap. Kenmerkende landschapselementen zijn houtwallen, houtsingels, meidoornheggen, poelen, pingo ruïnes, dobben, erven en (kleine) landschapselementen. Een gevarieerd landschap dus, maar hoeveel krijgt een gemiddelde bezoeker van het gebied hier eigenlijk van mee?

Groepen de natuur laten beleven

We willen graag dat mensen de eigenheid en waarde van dit gebied ontdekken, zodat ze zich hier meer verbonden mee voelen. Hier ligt een mooie taak voor jou als gids. Hiervoor heb je wel wat basiskennis nodig. Daarom zullen diverse gastsprekers hun kennis over het gebied, en wat zichtbaar en beleefbaar is, komen delen. Zodat je bezoekers mee kunt nemen in een verhaal. Dat zij niet alleen iets leren over de natuur, maar deze ook echt beleven. Dus komen educatieve vaardigheden ook aan bod in de cursus; didactiek en overdracht, presentatie, omgang met publiek, voor een groep staan en toepassen van verschillende werkvormen.


Zelf aan de slag

Het is een cursus waarbij je vooral ook zelf aan de slag gaat. Met je medecursisten werk je in groepjes aan het ontwikkelen van een eigen excursie, waarbij je zowel de inhoudelijke informatie als de route samenstelt. Na afloop van de cursus kun je als landschapsgids zelfstandig excursies in het landschap van Gorecht begeleiden via een van de betrokken organisaties in het gebied.


Praktische informatie

De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten, waarvan 7 op een maandagavond, 3 op een zaterdagochtend en 1 hele zaterdag zullen plaatsvinden. Per cursusdagdeel wordt aangegeven waar, wanneer en hoe laat je wordt verwacht.

De tweede bijeenkomst bestaat uit een excursie, waarin we de kernkwaliteiten van het gebied leren kennen. Er is dan geen cursuslocatie, alleen een startlocatie.

De maandagavonden bestaan in het algemeen uit twee delen:

  • een inleiding rond een specifiek thema, met gastsprekers en
  • een uitwerking of oefening in de groep en/of in groepjes en ruimte bieden om samen te werken aan een excursie per groepje.

De zaterdagochtenden zijn bedoeld voor de praktische invulling rond het gidsen, dan werken we aan presentatietechniek, het staan voor een groep en verschillende werkvormen.


Aanmelden kan via de website van IVN Groningen.

Deze cursus wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van de provincie Groningen, gemeente Groningen en Stichting De Versterking.