Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Dorpsvisies en landschap in beeld

Beeldverslag cover

Het programma Dorpsvisies en Landschap maakt onderdeel uit van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen en bestaat uit drie onderdelen: wierde- en lintdorpen, lijnen in het landschap en routestructuren.

Het doel van het programma is om de beleefbaarheid en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. De karakteristieke landschapskenmerken zijn daarbij als uitgangspunt genomen.

In 14 dorpen zijn dorpsplannen uitgevoerd die zijn opgesteld door bewoners. Het beeldverslag geeft hiervan een indruk.