Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Jaarverslagen

Jaarbericht 2019

2019

Het Jaarbericht 2019 en het Jaarverslag 2019 is uit.

Het Jaarbericht geeft een impressie van de belangrijkste projecten en activiteiten over afgelopen jaar. In het Jaarverslag zijn ook het bestuursverslag en onze financiële gegevens te lezen. 

2018

Het Jaarbericht 2018 geeft een mooi beknopt overzicht van de diverse projecten die Landschapsbeheer Groningen heeft voorbereid en uitgevoerd.

In het Jaarverslag 2018 leest u de specifieke ontwikkelingen en de financiële gegevens van het verslagjaar.