Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Jaarverslagen

Jaarbericht 2018 Web Cover 300X293

Het Jaarbericht 2018 geeft een mooi beknopt overzicht van de diverse projecten die Landschapsbeheer Groningen heeft voorbereid en uitgevoerd.

In het Jaarverslag 2018 leest u de de specifieke ontwikkelingen en de financiële gegevens van het verslagjaar