Actueel

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. We zijn op zoek naar eigenaren die hun elzen- of houtsingel willen laten herstellen.

Behoud ons unieke coulissenlandschap

2020 06 16 Luchtfoto Coulissenlandschap
Gepubliceerd op: 16-06-2020

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie is om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen. Om dit doel te realiseren worden eigenaren gezocht die een singel willen laten herstellen.  

Uniek landschap

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

Werkzaamheden

Het project richt zich op verdwenen singels en bestaande singels die kunnen worden verbeterd. Er wordt gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De singels worden voorzien van een raster om aantasting door vee te voorkomen.

Doe mee!

Woon je in het Zuidelijk Westerkwartier en wil je een elzensingel of houtsingel herstellen op jouw grond? Hier lees je meer informatie over het project. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen via 050 - 534 51 99. 

Het project ‘Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.