Herstel houtsingels in het Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen gaat aan de slag met het herstel van slechte en verloren gegane houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier. Gesteund door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

P1140707

Met het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' werkt Landschapsbeheer Groningen samen met Collectief Groningen West aan het behoud van de houtsingelstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. De ambitie om 75 kilometer elzensingel en houtsingel te herstellen is bijna gerealiseerd. Tot mei 2023 zijn we alle toegezegde herstel nog aan het uitvoeren. Nieuwe aanmeldingen zijn helaas niet meer mogelijk.

Aanleiding van het project

Het kleinschalige houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap. Naast de grote cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit. De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan ​​door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te wijzigen.

Werkzaamheden

Met het project herstellen we verdwenen singels en bestaande singels die niet aan het streefbeeld voldoen. Het streefbeeld is een gesloten singel met verschillende soorten hogere bomen en struiken. Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. We hebben de singels van een raster voorzien van aantasting door vee te voorkomen. Het project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.

Meer informatie over het project is te zien op het wervingsfilmpje

Meer weten?

De 75 kilometers die dit project oplevert zijn reeds allemaal toegezegd aan deelnemers, aanmelden is dis niet meer mogelijk. Heb je nog vragen over het project? Neem dan contact op met Gerard van Looijengoed, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen, via 050 534 51 99 of g.van.looijengoed@landschapsbeheergroningen.nl