Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Bewoners van Gorecht doen mee in herstel landschap

Foto 2 Irenelantman Bart Koops En Henk Van Der Noord (1)
Gepubliceerd op: 24-01-2024

Unieke samenwerking voor behoud cultuurlandschap én vergroten van biodiversiteit

Op de uitloper van de Hondsrug ligt rondom Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren het mooie landschap Gorecht. Dit Groningse landschap is door de eeuwen heen door de natuur en de mens gevormd en is een belangrijke leefomgeving voor veel dieren. Sinds 1950 zijn veel kenmerkende landschapselementen als hagen en houtwallen in het Gorecht verdwenen en staat het kleinschalige landschap onder druk.

Vanuit een unieke samenwerking gaan bewoners, Gemeente Groningen, Provincie Groningen en organisaties nu samen aan de slag om het karakteristieke landschapsbeeld te behouden en de biodiversiteit te vergroten. Op het erf van één van de bewoners, aan de rand van Noordlaren, zijn donderdag 25 januari als start van dit project de eerste haag en bomen geplant. Dit is gedaan door Henk Emmens, gedeputeerde van provincie Groningen en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. Emmens benadrukte het belang van dit aanvalsplan waarin er nieuwe hagen en singels worden aangeplant, maar benoemde ook het belang van een verdedigingsplan: het  beheer en behoud van deze landschapselementen.4 kilometer houtwallen, hagen en singels

Vanuit dit project dat loopt tot eind 2026 wordt 4 kilometer aan kenmerkende landschapselementen toegevoegd of hersteld. Het gaat om houtwallen, meidoornhagen, houtsingels en elzensingels. Dit leidt tot de bij- en aanplant van 15.000 streekeigen bomen en struiken. Deze landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en verbeteren het leefgebied van veel dieren. Ook kunnen dieren zich door deze nieuwe natuurlijke verbindingen gemakkelijker verplaatsen tussen diverse natuurgebieden.
De uitkomsten van dit project dragen bij aan grotere maatschappelijke doelstellingen: het behoud van de geschiedenis en identiteit van het landschap, het herstel van de biodiversiteit én het gezamenlijk aanpassen van onze omgeving aan de klimaatverandering.

In een periode waarin het landschap onder grote druk staat, is het belangrijk dat we dergelijke (karakteristieke) landschapselementen blijven herstellen, versterken en waar mogelijk opnieuw aanleggen. Daardoor worden de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied versterkt en dragen we bij aan het leesbaar maken van het landschap en de bescherming van de identiteit van een uniek stukje Groningen; het Gorecht.
Bart Koops, Projectleider Landschapsbeheer Groningen

 

Het project heet Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Stichting Trees for All en het Dinamo Fonds. Dit project komt voort uit de werkgroep Landschapsconvenant.

 

Wil je meer weten over het project Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht? Kijk op onze projectpagina