Projecten Beplanting & Biodiversiteit

Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht

Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht

Op de uitloper van de Hondsrug ligt rondom de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren een prachtig oud landschap: het Gorecht. Kenmerkende landschapselementen zijn houtwallen, houtsingels, meidoornheggen, poelen, dobben, erven en (kleine) boselementen. Samen dragen de kleine landschapselementen bij aan de ecologische dooradering en zorgen ze voor verbindingen met de grotere bossen, landgoederen en lagergelegen beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze.

Het project

Het doel van het project Aanvalsplan landschapselementen Gorecht is het versterken van de karakteristieke landschapsstructuur door aanleg en herstel van opgaande landschapselementen. Het gaat daarbij om hagen, houtwallen, hout- en elzensingels. Het project loopt in de periode juni 2023 t/m december 2026.

Deelnemers gezocht

Woon jij in het projectgebied en zou je graag een houtwal, houtsingel of haag willen laten aanleggen of herstellen op jouw erf of land? Meld je dan aan voor dit project.

Proces
Stap 1 Aanmelding
Stap 2 Inhoudelijke toets
Stap 3 Erfbezoek
stap 4 Uitwerking/ offerte
Stap 5 Aan de slag

Voorwaarden voor deelname

  • Het erf of land ligt in het projectgebied (zie kaart hiernaast).
  • Bij nieuwe aanleg wordt een inhoudelijke toets gedaan: past de aanvraag binnen het historische cultuurlandschap en de geldende wet- en regelgeving?
  • Ligt het erf aan een woonerf? Dan geldt er een eigen bijdrage van 15%. Deze bijdrage kan ook door ureninzet worden geleverd.
  • Er wordt streekeigen en bij voorkeur autochtoon plantmateriaal toegepast
  • Er geldt een instandhoudingsverplichting van 5 jaar.

Meld je aan
Stuur een mail naar b.koops@landschapsbeheergroningen.nl om je aan te melden. Ook voor vragen kun je bij projectleider Bart Koops terecht.

We bouwen voort op eerdere projecten

Het project bouwt voort op de succesvolle ervaringen en resultaten uit eerdere, soortgelijke, projecten.

2009-2013: Aanleg en herstel 1659 meter meidoornhaag en 3096 meter houtwal
2013-2016: Aanleg en herstel van 4600 meter herstel meidoornhagen en houtwallen
2018-2022: Aanleg en herstel van 1430 meter meidoornhaag en 4155 meter houtwal (zie ook de Interactieve storymap voor de resultaten: Herstel Hagen en Houtwallen Haren 2018-2022)

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Stichting Trees for All en het Dinamo Fonds.

 

Landschapsconvenant

Het project Aanvalsplan Landschapselementen Gorecht komt voort uit de werkgroep Landschapsconvenant. Het Landschapsconvenant is een samenwerking tussen terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten, agrarische collectieven, provincie en Landschapsbeheer Groningen en brengt kennis en kunde in het gebied bij elkaar, inspireert en versterkt de onderlinge samenwerking.