Herstel drie groene parels

Landschapsbeheer Groningen gaat drie landgoederen in onze provincie herstellen: Landgoed Groenestein in de stad Groningen, De oude Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen. De landgoederen worden beter zichtbaar en de gebieden aantrekkelijker voor recreatie. Op basis van bestaande plannen wordt ook gekeken naar herstel van het groen.

Herstel drie Groningse landgoederen

DSC 0653
Gepubliceerd op: 04-03-2021

Landschapsbeheer Groningen gaat in het kader van het project Groene Parels van het Noorden II drie landgoederen in de gemeente Groningen herstellen. Het gaat om landgoed Groenestein in de stad Groningen, De Oude Mikkelhorst in Haren en het Quintusbos in Glimmen.

Landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het omliggende landschap. Het doel van dit project is het herkenbaar en beleefbaar maken van deze landgoederen. Landschapsstructuren worden weer meer zichtbaar en het gebied wordt recreatief aantrekkelijker gemaakt. Het project levert hiermee een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en de leesbaarheid van het landschap. De precieze werkzaamheden zijn nog niet bekend, de bestaande plannen en ideeën over het herstel van het groen worden aangevuld met wensen van omwonenden. De overleggen met alle betrokken partijen resulteren in plannen voor de herstelwerkzaamheden op de deelnemende landgoederen en buitenplaatsen. De plannen worden in overleg met de provincie Groningen en de eigenaren van de landgoederen vastgesteld. 

Ten behoeve van een duurzame instandhouding wordt door Landschapsbeheer Groningen in samenwerking met Erfgoedpartners een cursus Groen Erfgoed aangeboden voor geïnteresseerde vrijwilligers. Het verhaal van de landgoederen en buitenplaatsen in het Gorecht worden gedeeld met bewoners en bezoekers.

Routebureau Groningen zal door middel van een aantal thematische fiets- en wandelroutes landgoederen en buitenplaatsen letterlijk met elkaar verbinden. Hierdoor wordt een stuk historie van de regio beleefbaar gemaakt. De routes worden beschikbaar gesteld via www.routesingroningen.nl waar de routes als GPX en PDF gedownload kunnen worden.

Bekijk ook de algemene projectpagina van het project 'Groene Parels van het Noorden'.