Groene parels van het Noorden

Het doel is het herstellen en zichtbaar maken van de buitenruimtes van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Groningen. Omwonenden worden hier nauw bij betrokken, zij zijn immers de belangrijke gebruikers van deze unieke plaatsen!

Groene Parels van het Noorden II

Groene Parel 2

In 2015 is Landschapsbeheer Groningen gestart met de eerste fase van het project Groene Parels van het Noorden. In deze fase zijn de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Haren uitgebreide geïnventariseerd op de aanwezigheid van karakteristieke elementen en getoetst op criteria als toegankelijkheid, zichtbaarheid en natuurwaarden. De volledige rapportage is hier te vinden. Op basis van de resultaten van fase 1 is het projectvoorstel voor fase 2 opgesteld.

Fase 2
Het doel van Groene Parels van het Noorden II is het herstellen en zichtbaar maken van de buitenruimtes van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Groningen. Wij vinden het belangrijk dat de omwonenden meegenomen worden in het planvormingsproces. Zij zijn belangrijke gebruikers van de unieke landgoederen en buitenplaatsen!

Naast herstelwerkzaamheden is de aanleg van recreatieve routes onderdeel van het project. Het historisch waardevolle groen wordt onderling verbonden door de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes. De routes worden openbaar gedeeld en vertellen over de identiteit van het gebied.

Lees ook het nieuwsbericht Herstel drie Groningse landgoederen.

Cursus Groen erfgoed

In het najaar van 2021 is een 4-daagse cursus Groen erfgoed aangeboden. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die werkzaam zijn of willen gaan werken in tuinen en parken op historische buitenplaatsen. De cursus gaat in op theorie en praktijk van groen erfgoed en wordt begeleid door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar van Stichting Kennisontwikkeling Groenerfgoed.

Meer weten?

Wil je meer weten over Groene Parels van het Noorden of over de cursus Groen Erfgoed? Neem dan contact op met Klaske Wiegersma, projectleider, via k.wiegersma@landschapsbeheergroningen.nl of via 050 - 534 51 99.