Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Het vergroenen van erven in Zuid- en Oost-Groningen

DSC 1078
Gepubliceerd op: 07-12-2021

Bijdragen aan klimaatopgaven provincie Groningen

Het uitbreiden en versterken van groene erven levert echter ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgaven in onze provincie. De provincie heeft daarin als doel gesteld om de komende 10 jaar enorm te vergroenen. Met het project erfbeplanting Zuid- en Oost-Groningen dragen we daar flink aan bij door ca. 140 erven te versterken en vergroenen door aanplant van 1000 laan- en fruitbomen en 15.000 stuks bosplantsoen.

Hoe kun je meedoen?

In de deelnemende gemeentes komt een voorlichtingsavond. Als mensen zich daarna als geïnteresseerde aanmelden, komt er iemand langs voor een erfbezoek. Rianne Luring, landschapsontwerper bij Landschapsbeheer Groningen: “Tijdens erfbezoeken merken we altijd dat mensen het leuk vinden om meer te weten te komen over hun eigen omgeving. Wij hebben veel kennis van de historie en de verschillende landschapstypen. Van daaruit adviseren we over de beplanting. Daarbij hebben we ook aandacht voor de biodiversiteit. Mensen kijken dan echt met andere ogen naar hun eigen erf.”

Per regio wordt een uitdeeldag georganiseerd, waarop deelnemers zelf hun beplanting kunnen komen ophalen. Deelnemers krijgen dan uitgebreide instructiebladen mee, waarin ze leren hoe ze het beste kunnen planten en hoe het (eerste) beheer eruit hoort te zien.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deelname of de voorwaarden? Bekijk dan de projectpagina of neem contact op met Rianne Luring, adviseur, via 050 - 534 51 99.