Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Het vergroenen van erven in Zuid- en Oost-Groningen

DSC 1078
Gepubliceerd op: 07-12-2021

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt in elke regio het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien heeft zij een belangrijke betekenis voor planten en dieren en daarmee voor de biodiversiteit.

Bijdragen aan klimaatopgaven provincie Groningen

Het uitbreiden en versterken van groene erven levert echter ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgaven in onze provincie. De provincie heeft daarin als doel gesteld om de komende 10 jaar enorm te vergroenen. Met het project erfbeplanting Zuid- en Oost-Groningen dragen we daar flink aan bij door ca. 140 erven te versterken en vergroenen door aanplant van 1000 laan- en fruitbomen en 15.000 stuks bosplantsoen.

Hoe kun je meedoen?

In alle deelnemende gemeentes komt binnenkort een voorlichtingsavond. Als mensen zich daarna als geïnteresseerde aanmelden, komt er iemand langs voor een erfbezoek. Rianne Luring, landschapsontwerper bij Landschapsbeheer Groningen: “Tijdens erfbezoeken merken we altijd dat mensen het leuk vinden om meer te weten te komen over hun eigen omgeving. Wij hebben veel kennis van de historie en de verschillende landschapstypen. Van daaruit adviseren we over de beplanting. Daarbij hebben we ook aandacht voor de biodiversiteit. Mensen kijken dan echt met andere ogen naar hun eigen erf.”

Per regio wordt een uitdeeldag georganiseerd, waarop deelnemers zelf hun beplanting kunnen komen ophalen. Deelnemers krijgen dan uitgebreide instructiebladen mee, waarin ze leren hoe ze het beste kunnen planten en hoe het (eerste) beheer eruit hoort te zien.

Voorwaarden
- Je erf is gelegen in de gemeente Midden-Groningen, Oldambt, Groningen, Veendam, Pekela, Stadskanaal of Westerwolde.

- Je kiest beplanting uit opgestelde lijst met inheemse, streekeigen soorten bomen en struiken.

- Je plant minimaal 5 bomen (dit kan worden uitgebreid met bosplantsoen of hagen). Meer kan altijd.

- Je eigen bijdrage is 50% van het plantmateriaal. Voor het maken van een erfontwerp € 100,- (optioneel)

- Het uitgangspunt is dat je zelf aanplant. Je kunt, indien nodig, Landschapsbeheer Groningen inschakelen voor de uitvoering. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Hierover ontvangt je geen subsidie.

- Je bent 6 jaar na de aanplant verantwoordelijk voor het in stand en in leven houden van de boom of bomen.

- Je doet niet al mee met een ander vergelijkbaar project.

Zodra bekend is wanneer de voorlichtingsavonden zijn, kun je dat op onze website vinden. Wil je alvast meer weten? Neem dan contact op met Rianne Luring, adviseur, via 050 - 534 51 99.