Versterken erfbeplanting

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

DSC 1078

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien heeft zij een belangrijke betekenis voor planten en dieren en daarmee voor de biodiversiteit. Jij kunt met het uitbreiden en versterken van je erf hieraan bijdragen.

Vergroenen van de provincie
Het uitbreiden en versterken van groene erven levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgaven in onze provincie. De provincie heeft daarin als doel gesteld om de komende 10 jaar enorm te vergroenen. Met het project erfbeplanting Zuid- en Oost-Groningen dragen we daar flink aan bij door ca. 140 erven te versterken en vergroenen door aanplant van 1000 laan- en fruitbomen en 15.000 stuks bosplantsoen.

Help je mee?
Iedereen kan natuurlijk helpen met het vergroenen van zijn of haar erf. Woon je in Zuid- of Oost-Groningen? Dan kun je meedoen aan ons project. Wij geven meer informatie over de mogelijkheden tijdens een voorlichtingsavond en komen bij je langs voor een erfbezoek. Hierdoor weet je precies wat op je jouw erf kan doen om deze te versterken.

Voorwaarden voor deelname

  • Je erf is gelegen in de gemeente Midden-Groningen, Oldambt, Groningen, Veendam, Pekela, Stadskanaal of Westerwolde. Valt je erf buiten dit projectgebied? Neem dan eens een kijkje bij Agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk of Het Noordererf. Zij voeren het project uit in het overige deel van de provincie Groningen.
  • Je kiest beplanting uit een opgestelde lijst met inheemse, streekeigen soorten bomen en struiken.
  • Je plant minimaal 5 bomen (dit kan worden uitgebreid met bosplantsoen of hagen). Meer kan altijd.
  • Je eigen bijdrage is 50% van het plantmateriaal. 
  • Het uitgangspunt is dat je zelf aanplant. Je kunt, indien nodig, Landschapsbeheer Groningen inschakelen voor de uitvoering. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Hierover ontvang je geen subsidie.
  • Je bent 10 jaar na de aanplant verantwoordelijk voor het in stand en in leven houden van de boom of bomen.
  • Je doet niet al mee met een ander vergelijkbaar project.

Meer informatie
Aanmelden voor dit jaar is niet meer mogelijk. Wegens grote belangstelling zit het project helemaal vol. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar info@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project wordt gefinancierd door de provincie Groningen.

Instructiebladen
Algemene plant- en verzorginginstructie
Instructieblad Haag
Instructieblad Hoogstamfruit
Instructieblad Houtsingel
Instructieblad Solitaire en Laanbomen
Instructieblad Struweelhaag
Instructieblad Vogelbosje
Instructieblad Gefaseerd maaibeheer