Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Landschapsbeheer Groningen herstelt monumentale boerenerven

Mon Boerenerf
Gepubliceerd op: 18-06-2020

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groningse cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale erven en boerderijen. Al meer dan twintig jaar ondersteunt Landschapsbeheer Groningen bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor deze ondersteuning.

Monumentaal boerenerf

Voorwaarde voor deelname is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is. Eigenaren kunnen dan een deel van de kosten voor herstelwerkzaamheden vergoed krijgen. Het gaan bijvoorbeeld om de aanplant van singels, boomgaarden, hagen en solitaire bomen. Maar ook onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van fruitbomen of het dunnen van een singel komen voor subsidie in aanmerking.

Groene eilanden

Boerenerven zijn als groene eilanden in het landschap, vooral in de open gebieden. De erven zijn niet alleen waardevol voor de kwaliteit en beleving van het landschap, maar ook voor de natuur. In het agrarische landschap zijn erven voor veel dieren belangrijke vlucht- en nestgelegenheden. Vogels en kleine zoogdieren maken er gebruik van.

Interesse?

Is uw boerenerf meer dan 100 jaar oud en wilt u weten wat de subsidiemogelijkheden zijn voor herstel- of onderhoudswerkzaamheden? Meer informatie en de voorwaarden zijn te lezen op www.landschapsbeheergroningen.nl of neem contact op via 050 - 534 51 99.

Het project ‘Herstel Monumentale Boerenerven’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Groningen.