Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Ransuilennest gezien? Geef het door!

IMGL9066
Gepubliceerd op: 08-04-2022

Het broedseizoen van de ransuilen is begonnen. Heb jij een nest gezien in de provincie Groningen? Geef het dan aan ons door!

Via dit formulier kun je je waarneming aan ons doorgeven

Afgelopen jaar was helaas dramatisch voor de ransuil. De koude periode tijdens de winter van 2020-2021 heeft een hoop slachtoffers gemaakt. Het aantal uilen op de roesten ligt deze winter dan ook een stuk lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit de roestentellingen van de Werkgroep Ransuilen in Groningen.

De uilen vertrekken nu van hun roesten om te gaan broeden. De uilen broeden van nature vooral in oude ekster- en kraaiennesten. Laat deze nesten dus vooral zitten in de boom om een verdere achteruitgang van de ransuil te voorkomen. Het aantal beschikbare nesten is afgenomen door nestverstoring, een afname van het aantal eksters en concurrentie van de nijlgans.

Hoe helpen wij?
Wij zetten, samen met de werkgroep Ransuilen Groningen, volop in op monitoring en het helpen van de ransuilen. Dat doen we door het plaatsen van kunstnesten, het bewust maken van bewoners hoe ze hun erf uilvriendelijk in kunnen richten en door meer bekendheid te geven aan deze prachtige vogel. Lees meer over ons project ‘een nest voor de ransuil’ op de projectpagina.