Actueel

Vrijwilligers ontmoeten elkaar op Gronings Groen

20220902 135227
Gepubliceerd op: 05-09-2022

Vrijdagmiddag 2 september vond Gronings Groen 2022 plaats. 250 vrijwilligers ontmoeten elkaar tijdens deze vrijwilligersdag, die plaatsvond in en om de boerderij Hoog Hammen in Overschild. We organiseren Gronings Groen jaarlijks samen met het Groninger Landschap, IVN, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer. De groene vrijwilligers van deze organisaties in de provincie Groningen worden hiervoor uitgenodigd als waardering voor hun inzet voor het landschap van Groningen.

Lezingen en workshops
Er waren lezingen, workshops en andere activiteiten in het teken van het thema ‘Slag om de ruimte’. Het thema verwijst naar de grote en urgente opgaven waar Groningen de komende jaren voor staat en die om oplossingen vragen en beslag leggen op de schaarse ruimte: klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en de transitie van de landbouw. Zo waren er excursies naar de nieuwe natuur van ‘t Roegwold, workshops over meervoudig ruimtegebruik, nieuwe natuur en werd de documentaire Oerboeren vertoond in combinatie met een mini-college over natuurinclusieve landbouw. Collega Irene gaf een boeiende lezing over de ransuil.

Natuurinclusief Groningen
Als natuur- en landschapsorganisaties presenteerden we voor de zomer het pamflet Natuurinclusief Groningen. Hierin geven wij een natuurinclusieve visie op Groningen, waarin natuur en landschap worden ingezet als bondgenoot in de slag om de ruimte.

Gronings Groen 2022  Irene tijdens haar lezing