Een mooie leefomgeving voor mens en dier

Landschapsbeheer Groningen helpt dorpsbewoners met het ecologisch beheer van bosranden. Samen met eigenaren van dorpsbosjes stellen we en plan op dat zorg voor een mooiere leefomgeving voor mens en dier.

B(l)oeiende bosranden

Bloeiende Bosrand

Het project B(l)oeiende bosranden is een mooi voorbeeld van wat dorpsbewoners zelf voor de biodiversiteit kunnen betekenen. In de dorpen die deelnemen wordt een groencommissie in het leven geroepen die samen met de eigenaar van een dorpsbosje (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de gemeente) en Landschapsbeheer Groningen een plan opstelt voor ecologisch beheer van de bosrand. Het project leidt tot soortenrijke mantelzomen. Deze trekken meer insecten aan die voedsel zijn voor talloze diersoorten, en bieden als bloeiend bosrand een grote belevingswaarde voor de inwoners van het dorp zelf.

Ook een b(l)oeiende bosrand?

Een dorpsbosje met een bloeiende bosrand maakt de leefomgeving mooier en meer divers voor mens en dier. Dat spreekt aan. Niet voor niets worden de dorpsbosjes goed onderhouden. Mensen beleven er plezier aan. Interessant voor jullie dorp? Willen jullie ook een dorpsbosje creëren? Neem voor meer informatie contact op met Anita Pigmans via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99.