Beschermingsplan voor Groningen

De schorzijdebij is een buitendijkse bijzonderheid. Hij komt uitsluitend voor in een smalle strook langs de kust. Dit geldt ook voor de schorviltbij, die eieren legt in de nesten van de schorzijdebij. Landschapsbeheer Groningen zorgt voor een beschermingsplan. Het project 'Beschermingsplan schorzijdebij en schorviltbij in Groningen' bestaat uit twee delen: inventarisatie en uitvoering.

Bescherming schorzijdebij en schorviltbij

Faunax Schorbij

De schorzijdebij en schorviltbij zijn een buitendijkse bijzonderheid. Deze kwelderbijen komen uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soorten.

De schorzijdebij is een buitendijkse bijzonderheid. Hij komt uitsluitend voor in een smalle strook langs de kusten van enkele Noordwest-Europese landen, waaronder Nederland. Vanwege dit kleine verspreidingsgebied heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soort. Dit geldt ook voor de schorviltbij. Dit is een zogenaamde 'koekoeksbij' die eieren legt in de nesten van de schorzijdebij. De schorviltbij is geheel afhankelijk van gezonde populaties van de schorzijdebij.

Bureau FaunaX heeft in opdracht van Landschapsbeheer Groningen een inventarisatie uitgevoerd over het voorkomen van deze kwelderbijen en kansrijke locaties voor nieuwe leefomgevingen in Groningen. 

Schorbijeninventarisatie in Groningen gereed!

In de zomer van 2019 heeft Bureau FaunaX een inventarisatie uitgevoerd, waarbij het gehele Groningse kustgebied is onderzocht op het voorkomen van de schorbijen en de groeiplaatsen van hun drachtplant zeeaster. Ook zijn de gebieden geanalyseerd op kwaliteit en kansen om de populaties te versterken door maatregelen die de biotoop verbeteren. Tijdens de veldbezoeken is de schorzijdebij op drie locaties aangetroffen: Oterdumerpier (26 schorzijdebijen), Noordpolderzijl (6 schorzijdebijen) en de Dollardcluster (1 schorzijdebij).

De inventarisatie heeft veel waardevolle gegevens opgeleverd. Deze informatie vormt de basis voor het tweede deel van het project. Samen met de terreinbeheerders en -eigenaren worden maatwerkplannen opgesteld en in het veld uitgevoerd. Ook het voorlichten en opleiden van vrijwilligers en beheerders is onderdeel van het project. Zij zullen zorg dragen voor toekomstige monitoring en het onderhoud van de nestlocaties en de drachtplantlocaties.

Het tweede onderdeel van het project is het opstellen en uitvoeren van een actieplan met gerichte maatregelen om de populaties en verspreiding te stimuleren op basis van de inventarisatieresultaten. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het project ‘Beschermingsplan Schorzijdebij en Schorviltbij in Groningen’ of wil je met ons aan de slag voor de schorbijen? Neem dan contact op met Anita Pigmans via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij.