Bomen voor koeien

Samen zetten wij ons in voor een mooi, dier- en klimaatvriendelijk landschap. Wij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan.

Bomen voor koeien

Aimg 1819

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL en Vroege Vogels. Samen zetten wij ons in voor een mooi en diervriendelijk landschap met luwteplaatsen en schaduwplekken voor vee.

Bomen voor koeien

Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering zo belangrijk zijn.

Meehelpen voor meer bomen voor koeien?

Iedereen kan meehelpen om meer schaduwplek voor vee te creëren. Dit kun je doen door een certificaat à € 10 te bestellen. Dit certificaat zorgt ervoor dat er ergens in Nederland een boompje in een wei wordt geplant. Je krijgt na afloop van het plantseizoen een verslag van de aanplant. Bestellen kan via info@bomenvoorkoeien.nl of neem een kijkje op de website Bomen voor koeien.

Meedoen als eigenaar?

Boeren en particulieren in Groningen kunnen een vergoeding krijgen om schaduwplekken voor vee aan te leggen. Er gelden een aantal voorwaarden:

  • De boom/struik geeft schaduw aan vee (koeien, paarden, schapen, kippen, varkens, etc.).
  • Alleen inheemse boom- en struiksoorten.
  • Per 25 stuks bosplantsoen moet minimaal één grotere boom (maat 10/12) geplant worden.
  • Maximaal 200 stuks per eigenaar.
  • De eigenaar tekent een instandhoudingsverklaring voor 5 jaar.

Heb je interesse om bomen te planten voor je vee? Neem dan contact op met Klaske Wiegersma via k.wiegersma@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.