Bijzonder landschapselement

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement wat door Landschapsbeheer Groningen in stand gehouden en versterkt wordt. Met dit project wordt de identiteit van het landschap hersteld en duurzaam behouden.

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Herstel Houtwal Koelandsdrift Onnen

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement dat we graag in stand gehouden en versterken. Met dit project herstellen en behouden we de identiteit van het landschap op een duurzame manier.

In totaal gaan we 3300 meter houtwal en 1300 meter scheerhaag herstellen of nieuw aanleggen. Bij de houtwallen gaat het om herstel of aanleg van het wallichaam en de aanplant van bomen en struiken hierop. Bij de meidoornhagen gaat het om de aanleg van nieuwe hagen, op de plek waar ze van oudsher voorkomen. Denk aan de randen van de Hondsrug tussen Noordlaren en Onnen.

Wil je meer weten over dit project of wil je een houtwal of haag op jouw terrein? Neem dan contact met ons op via 050 – 534 51 99 of info@landschapsbeheergroningen.nl.

Het huidige project is afgelopen, maar als je geïnteresseerd bent kun je je wel alvast aanmelden voor een vervolg waar we mee bezig zijn.