Onderzoek autochtoon plantmateriaal

Onderzoek autochtoon plantmateriaal

DSC 1025

Aanleiding van het project

Bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen (autochtone bomen en struiken) staan flink onder druk. De helft van onze boom- en struiksoorten is zeldzaam of bedreigd. Dit staat in schril contrast met hun betekenis voor de belangrijke opgaven klimaatadaptatie en herstel van biodiversiteit.

Met het project ‘Onderzoek autochtoon plantmateriaal’ wil Landschapsbeheer Groningen zoveel mogelijk bomen en struiken van Groningse herkomst beschikbaar maken. Dit zogeheten autochtoon plantmateriaal, vormt de gezonde basis voor het Groningse programma Bos en hout, waarbij 750 hectare nieuwe aanplant gerealiseerd wordt in de komende tien jaar.

Werkzaamheden

We gaan op zoek naar plekken in Groningen waar nog autochtone bomen en struiken staan. We willen deze plekken niet alleen vinden, maar ook beschermen en gebruiken om zaad te winnen.

Dit doen we door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

  • Het in kaart brengen van kansrijke gebieden in Westerwolde en het Westerkwartier.
  • Een inventarisatie uitvoeren van de nog aanwezige autochtone bomen en struiken op deze locaties.
  • Eigenaren van deze autochtone bomen en struiken adviseren hoe zij deze populaties actief en toekomstbestendig kunnen beheren.
  • Een aanzet maken voor een kweekprogramma, zodat we de autochtone bomen en struiken benutten in de aanplant de komende jaren.

Uiteindelijk kunnen we met de resultaten van dit onderzoek de beplanting voor de toekomst van ons mooie landschap veiligstellen.

Meer weten?

Lees het artikel over dit project in ons magazine THUIS of stuur een mail naar info@landschapsbeheergroningen.nl.

 

Dit project wordt gefinancierd uit het programma Bos & Hout van de provincie Groningen.