Groningen is klaar voor de ringslang!

In Noord-Drenthe komen verschillende bijzondere diersoorten voor, één daarvan is de ringslang. Een niet giftige slang die met een lengte van meer dan één meter de grootste slangensoort van Nederland is. Landschapsbeheer Groningen helpt de vestiging van de ringslang in Groningen op weg.

Ruimte voor de ringslang

Ringslang Blauwe Ogen

Groningen is klaar voor de komst van de ringslang!

In Noord-Drenthe komen verschillende bijzondere diersoorten voor, één daarvan is de ringslang. Een niet giftige slang die met een lengte van meer dan één meter de grootste slangensoort van Nederland is. Ringslangen zijn imposante dieren, maar ze hebben het niet altijd even makkelijk. De populaties van ringslangen zijn aanwezig op korte afstand van de provincie Groningen. Hoewel er geschikte terreinen aanwezig zijn, is er nog geen sprake van een permanente vestiging van de ringslang in onze provincie.

Met het project Ruimte voor de ringslang in Groningen willen we de vestiging van de ringslang in Groningen op weg helpen. Op een relatief eenvoudige wijze kunnen bestaande populaties worden versterkt en kan de uitbreiding en verspreiding naar de provincie Groningen worden bevorderd. Een permanente vestiging in de stadsrand van Groningen is daarbij goed mogelijk. De belangrijkste uitvoeringsmaatregelen bestaan uit de aanleg van broedhopen, poelen en natuurvriendelijke oevers op kansrijke locaties. Dit doen we samen met vrijwilligers en groene partners.

Een broeihoop is een berg van ongeveer 1,5 meter hoog, opgebouwd met plantaardig materiaal zoals gras, maaisel, bladeren en takken. In zo’n broeihoop legt een vrouwtjesslang haar eieren. Door de warmte komen deze binnen 8 tot 10 weken uit. Het aantal natuurlijke broeihopen is helaas beperkt en moeten worden onderhouden. Dit wordt omzetten genoemd. Het omzetten van broeihopen gebeurt in oktober en november omdat in theorie de hoop dan nog niet wordt gebruikt als overwinteringsplaats en er geen verstoring plaatsvindt van mogelijke legsels.

In de provincie zijn 36 broeihopen aangelegd in en rond de stad en is 1 poel opgeschoond. De vrijwilligers en de ringslangbrigade van Landschapsbeheer Groningen zorgen voor het waarborgen van deze broedhopen nu en in de toekomst. Ook zijn binnen het inmiddels afgeronde project de kansrijke migratieroutes en de daarbij behorende knelpunten in kaart gebracht.

Kaart