Bomen in het Waddenlandschap

Een uitgestrekt landschap met een rijke cultuurhistorie. Dat is het Waddenlandschap van Groningen. Bomen spelen in dit gebied een zeer belangrijke rol.

Bomen in het Waddenlandschap

N388 Zoutkamp

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een zeer uitgestrekt landschap met rijke cultuurhistorie. Een gebied met grootschalige open polders, parallelle dijken en wegen, dijkdorpen en grote boerderijen. Bomen spelen in dit gebied een belangrijke rol. Ze zorgen voor contrast tussen openheid en beslotenheid en accentueren bijzondere plekken zoals monumentale boerderijen, borgen, kerkterreinen en begraafplaatsen.

Een groot deel van de bomen in dit gebied bestaat uit iepen en essen. Beide soorten gedijen goed op de kleigrond en zijn bestand tegen de zeewind. De iepziekte heeft ervoor gezorgd dat veel iepen uit het landschap zijn verdwenen. Sinds 2010 zorgt de essentaksterfte ervoor dat er ook duizenden essen in bossen en langs wegen moeten worden gekapt.  Een ontwikkeling die grote impact heeft op de kwaliteit van de kenmerkende landschappelijke beplantingen.

Toekomstbestendig
Het project Bomen in het Waddenlandschap is opgezet om samen met gemeenten, particulieren en andere terreineigenaren en beheerders deze landschappelijke beplantingen te herstellen door nieuwe bomen aan te planten.

In de provincies Groningen en Friesland worden de komende twee jaar 2.700 bomen aangeplant. Dit doet Landschapsbeheer Groningen samen met de Iepenwacht Fryslân en de Groninger Bomenwacht. Daarbij streven we naar een gevarieerdere, minder kwetsbare en toekomstbestendige aanplant. Hierdoor draagt het project bij aan een aantrekkelijk, gevarieerd en biodivers Waddenlandschap.

Het project Bomen in het Waddenlandschap wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de provincie Groningen en de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oebele Elverdink, o.elverdink@landschapsbeheergroningen.nl, 050 - 534 51 99.