Bomen voor koeien

Samen zetten wij ons in voor een mooi, dier- en klimaatvriendelijk landschap. Wij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan.

Bomen voor koeien

Aimg 1819

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL en de vele, vele Nederlanders die aan de campagne mee doen. Samen zetten wij ons in voor een mooi, dier- en klimaatvriendelijk landschap. Wij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan.

Dier- en klimaatvriendelijk

Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en mooie, oude bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkeldraad begrensde, onherbergzame grasvlaktes. Veel dieren hebben hieronder te lijden. Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voorkwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Wij werken aan een mooi dier- en klimaatvriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen en ecologisch beheerde bermen. Dat lukt niet van de ene op de andere dag – boompjes groeien langzaam en er kan nog heel wat geplant worden – maar samen komen we een heel eind.

Hoe?

De aanplant gebeurt in goed overleg met boeren. Deze boeren stellen zich garant voor goed, meerjarig onderhoud van alle aangeplante boompjes op hun land, zodat het grazend vee er ook echt, vele jaren, wat aan heeft. Daarbij gelden de volgende vijf regels:

  • bomen en struiken van inheemse herkomst;
  • passend in het landschap;
  • deels aanplant van jong ‘bosplantsoen’, deels oudere boompjes;
  • per locatie een goede balans tussen het aantal boompjes en het aantal koeien;
  • aanplant in of langs weilanden, zodanig dat de boompjes goede schaduwplekken voor het grazende vee opleveren.

Meedoen?

Bomen voor Koeien is een campagne van ons allemaal. Iedereen kan er heel eenvoudig aan meedoen. Koop een of meerdere certificaten, deze zijn te koop voor 10 euro per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk.

Inmiddels hebben wij al met zijn allen de aanplant van 113.218 boompjes mogelijk gemaakt. Maar we zijn er lang niet! Er leven ongeveer 1,7 miljoen melkkoeien, 800.000 schapen en 300.000 paarden in ons land. En overal zijn kale weilanden. Wij hopen natuurlijk dat we oook in 2020 veel extra boompjes kunnen planten.

Wilt u bomen aankopen? Stuur een mailtje naar info@bomenvoorkoeien.nl waarin u aangeeft hoeveel certificaten u wilt kopen. U krijgt dan een bevestiging en een factuur.

Meer informatie over Bomen met koeien is te lezen op de website.