Bijzonder landschapselement

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement wat door Landschapsbeheer Groningen in stand gehouden en versterkt wordt. Met dit project wordt de identiteit van het landschap hersteld en duurzaam behouden.

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Herstel Houtwal Koelandsdrift Onnen

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement wat door Landschapsbeheer Groningen in stand gehouden en versterkt wordt. Met dit project wordt de identiteit van het landschap hersteld en duurzaam behouden.

In totaal worden 3300 meter houtwal en 1300 meter scheerhaag hersteld of nieuw aangelegd. Bij de houtwallen gaat het om herstel of aanleg van het wallichaam en de aanplant van bomen en struiken hierop. Bij de meidoornhagen gaat het om de aanleg van nieuwe hagen, waar ze van oudsher voorkomen (zoals de randen van de Hondsrug tussen Noordlaren en Onnen).

Voor locaties langs het erf krijgt u 90% subsidie op de totale kosten, voor overige locaties geldt een subsidie van 100%.

Wilt u meer weten over dit project of wilt u een houtwal of haag op uw terrein? Neem contact op met Anne Chardon, projectleider, telefoon op 050 – 534 51 99 of e-mail op a.chardon@landschapsbeheergroningen.nl.