Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Dorpsaanpak Oosternieland

Oosternieland

Vereniging Dorpsbelangen Oosternieland heeft in haar dorpsvisie van 2018-2028 verdere vergroening als speerpunt benoemd. Oosternielanders zijn trots op hun omgeving en houden van de rust en ruimte; dat willen ze behouden. De mentaliteit is één van zelfwerkzaamheid: Oosternielanders zetten zich graag in voor het dorp en steken de handen uit de mouwen. Het cultuurhistorisch landschap met het agrarisch karakter zien ze als belangrijk dorpsgezicht.

“Roemte, rust en ainvoud, de top van ’t Grunniger laand. Doarom blief ik hollen van mien Oosterneiland.”

De elementen en ideeën uit de Dorpsvisie kunnen door een gerichte dorpsaanpak gerealiseerd worden. Daarvoor heeft Dorpsbelangen aan Landschapsbeheer Groningen gevraagd samen met hen een duurzaam en landschappelijk verantwoord plan te maken voor de groene wensen in en om het dorp. Dit plan is nu toe aan uitvoering!

Uitvoering
Het dorp gaat zelf aan de slag met het realiseren van de maatregelen en doet dat als dorp gezamenlijk. Op 19 maart 2024 was de aftrap in het dorpshuis en zijn we gestart met de eerste aanmeldingen voor meedenken, helpen en deelnemen aan het project, want: het groenplan moet nog ingekleurd worden!

Wat houdt het Groenplan in?
Het groenplan bestaat uit de onderdelen:

  • Aanleg en verbeteren van wandelmogelijkheden (ommetje);
  • Opknappen van de kolk;
  • Vergroenen van particuliere erven en tuinen;
  • Opknappen van openbaar groen;
  • Voor het realiseren van een steiger bij de haven wordt nog gewerkt aan de financiering.

Hoe kan je meedoen?
We zoeken mensen die willen meedenken over de locaties van nieuwe bomen, struiken en bollen, maar ook over wandelmogelijkheden door het mooie landschap rondom het dorp. Als de plannen klaar zijn gaan de handen uit de mouwen: planten, zaaien, de kolk opknappen, enzovoort. 

En misschien wel het leukste onderdeel: we zoeken mensen die aan de slag willen met eigen erf of tuin! We horen graag wie er meer informatie wil ontvangen over het aanschaffen van bomen en struiken voor de eigen tuin. Deze kunnen tegen 25% van de prijs aangeschaft worden! Voor het meedoen met eigen erf of tuin komt er een digitale menukaart met soorten en hoeveelheden. De link wordt toegestuurd naar geïnteresseerden die dan ook meteen zien wat de kosten zijn en welke voorwaarden er zijn zoals het goed verzorgen van de aanplant.

Na 5 april 2024 ontvangen de geïnteresseerden gedetailleerde informatie over de geschatte tijdsinspanning en verwachtingen.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link.

Meer informatie

Bij vragen kan je contact opnemen met Marloes Schreuder, projectleider, via m.schreuder@landschapsbeheergroningen.nl of via 050 534 51 99.