Projecten Bewoners

Betrokken Bewoners

Bij elk project betrekken we zoveel mogelijk de bewoners. Zo verbinden we mens en landschap. We organiseren start- en voorlichtingsbijeenkomsten, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies, stimuleren en ondersteunen bij groen vrijwilligerswerk en delen onze kennis van het cultuurlandschap, streekeigen beplanting en herstel en onderhoud.

Streekbeheer Groningen

Biodiversiteit, leefbaarheid, klimaat en groenonderhoud zijn terugkerende thema’s die zowel bij gemeenten als inwoners spelen. Thema’s die voor bewoners juist vaak redenen zijn om zich in te zetten voor de eigen leefomgeving. Bewoners voelen zich steeds meer betrokken bij de eigen leefomgeving en gemeenten leggen graag meer taken neer bij die bewoners. Een win-win situatie? Om dat goed te laten verlopen moet dat wel goed ondersteund worden. Landschapsbeheer Groningen gaat daarom aan de slag met streekbeheer. “Streekbeheer is het organiseren van structurele laagdrempelige begeleiding van vrijw…

Natuurerven in Noordlaren

In navolging van het project in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders.Beplanting en nestkastenVoor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschak…

Vruchtbomenwacht

Fruitbomen en hoogstamboomgaarden zijn karakteristieke elementen in het Groningse cultuurlandschap. Denk maar eens aan sfeervolle boerenboomgaarden, een stijlvolle fruittuin bij een historische buitenplaats of een bloeiende solitaire vruchtboom in een tuin. De diversiteit aan fruitrassen is in Groningen bijzonder groot. Denk aan de Veendammer- of Winschoter Glorie, de algemene Groninger Kroon of de specifiekere Reinette van Ekenstein.Waarom is onderhoud zo belangrijk?Vruchtbomen zijn een cultuurgewas en hebben regelmatig onderhoud nodig. Snoeien geeft licht en ruimte in de kroon van de vruchtb…

Routebureau Groningen

Routebureau Groningen is hét startpunt voor recreatieve wandel- fiets- en vaarroutes in Groningen. Samen met vele vrijwilligers wordt ervoor gezorgd dat de routes ook up-to-date blijven. En voor iedereen die een nieuwe route wil uitzetten zijn de medewerkers van Routebureau Groningen het aanspreekpunt. Wandelaars, fietsers en vaarenthousiastelingen van binnen en buiten onze mooie provincie wil Routebureau Groningen verrassen met prachtige stukjes landschap. Landschapsbeheer Groningen is de uitvoeringsorganisatie van Routebureau Groningen en werkt onder meer aan een goede spreiding van routes…

Een eigen ommetje

Ommetjes zijn korte wandelroutes die door bewoners zelf zijn uitgezet in en rond hun dorp. Je vindt ze in de hele provincie. Vaak lopen ze over historische paden. Ommetjes maken het landschap toegankelijk en beleefbaar. Voor bewoners zijn het heerlijke zondagmiddag- en zomeravondwandelingen, voor bezoekers een ontspannen en leuke manier om de provincie te ontdekken.Alle ommetjes staan op de website routesingroningen.nl. Eigen ommetje Leven er in jouw dorp ideeën voor een eigen ommetje? Landschapsbeheer Groningen helpt graag bij de realisatie, bij bewegwijzering of advies over subsidiemogelij…

Uitleen gereedschap

Als locatieleider van de werkdag vul je, uiterlijk twee weken voor de werkdag, het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Op het formulier geef je zo volledig mogelijk aan wat je nodig hebt. Bij het ophalen van het gereedschap wordt ‘afgevinkt’ wat je daadwerkelijk in aantallen meekrijgt. Terugbrengen van gereedschapNa de werkzaamheden breng je de materialen zo spoedig mogelijk terug, zodat ook anderen dit weer kunnen lenen. Kwijtgeraakt gereedschap brengen we in rekening bij de lener/betreffende organisatie.  VeiligheidBij de uitleen van gereedschap geven we standaard een set (Arbo) ins…

Dorpen in het landschap

De provincie Groningen heeft prachtige dorpen met een rijke historie. Er zijn diverse dorpstypen te onderscheiden met elk kun eigen kenmerken en identiteit. Veel dorpen hebben hun historische structuur en karakteristieke kenmerken goed weten te behouden. Ze vertellen ons een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de ontwikkeling door de jaren heen. Dit is een kwaliteit die we moeten koesteren en benutten. In een mooi landschap waar de geschiedenis van de streek te herkennen is voelen mensen zich thuis. Het zorgt bovendien voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe…

Natuurspeelplaats Huizinge

We hielpen bij het realiseren van een natuurspeelplaats in het dorp Huizinge. Samen met dorpsbelangen en bewoners. We dragen zo bij aan de leefbaarheid van het dorp en maken mensen bewust van het bijzondere landschap waarin zij leven. Spelen en bewegen in het groen hebben veel voordelen voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen.  Van initiatief tot ontwerp..."We willen graag een veilige entree, een natuurvriendelijke oever en een sfeervolle ontmoetingsplek met uitdagende speelaanleidingen." Dat waren enkele wensen voor de natuurspeelplaats in Huizinge. Wij maakten daarop in nauwe same…

Dorpstuin Multifunctioneel centrum De Wierde Grijpskerk

Middenin Grijpskerk staat De Nieuwe Wierde: een multifunctioneel centrum, het kloppende hart van het dorp. Het centrum kent veel gebruikers. Van muziekvereniging tot kapper en van biljartclub tot bibliotheek. Rondom het gebouw van de Nieuwe Wierde ligt een ruime tuin. OntmoetingsplekDe wens is dat de tuin als een ontmoetingsplek van en voor het dorp dient. Dat is nu nog niet zo. Daarom zijn wij ingeschakeld voor het opstellen van een analyse en een ontwerp voor de buitenruimte.    Poster met historische context en landschap (links) en referentiebeelden (rechts). Ontmoeten is een belangrijke…

Natuurerven in Thesinge, Middelbert en Engelbert

In navolging op het succesvolle afgeronde project in Noordlaren kunnen nu ook de bewoners van Thesinge, Middelbert en Engelbert aan de slag met de natuur op hun erf. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. Dit moet leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten in het buitengebied. Voor wie?Bewoners van erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in Thesinge, Middelbert en Engelbert kunnen meedoen aan dit project. Met dit project willen we bewoners de mogelijkheden laten zien hoe ze de natuurwaarden…