Projecten Bewoners

Betrokken Bewoners

Bij elk project betrekken we zoveel mogelijk de bewoners. Zo verbinden we mens en landschap. We organiseren start- en voorlichtingsbijeenkomsten, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies, stimuleren en ondersteunen bij groen vrijwilligerswerk en delen onze kennis van het cultuurlandschap, streekeigen beplanting en herstel en onderhoud.

Streekbeheer Groningen

Biodiversiteit, leefbaarheid, klimaat en groenonderhoud zijn terugkerende thema’s die zowel bij gemeenten als inwoners spelen. Thema’s die voor bewoners juist vaak redenen zijn om…

Natuurerven in Noordlaren

In navolging van het project in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt…

Vruchtbomenwacht

Fruitbomen en hoogstamboomgaarden zijn karakteristieke elementen in het Groningse cultuurlandschap. Denk maar eens aan sfeervolle boerenboomgaarden, een stijlvolle fruittuin bij ee…

Routebureau Groningen

Routebureau Groningen is hét startpunt voor recreatieve wandel- fiets- en vaarroutes in Groningen. Samen met vele vrijwilligers wordt ervoor gezorgd dat de routes ook up-to-date bl…

Een eigen ommetje

Ommetjes zijn korte wandelroutes die door bewoners zelf zijn uitgezet in en rond hun dorp. Je vindt ze in de hele provincie. Vaak lopen ze over historische paden. Ommetjes maken he…

Uitleen gereedschap

Als locatieleider van de werkdag vul je, uiterlijk twee weken voor de werkdag, het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Op het formulier geef je zo volledig mogelijk aan wat…

Dorpen in het landschap

De provincie Groningen heeft prachtige dorpen met een rijke historie. Er zijn diverse dorpstypen te onderscheiden met elk kun eigen kenmerken en identiteit. Veel dorpen hebben hun…

Natuurspeelplaats Huizinge

We hielpen bij het realiseren van een natuurspeelplaats in het dorp Huizinge. Samen met dorpsbelangen en bewoners. We dragen zo bij aan de leefbaarheid van het dorp en maken mens…

Verrijkte schoolpleinen

Foto: versteend schoolplein in GroningenSpelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De oorzaken daarvan zijn onder andere digitaliseri…

Opstellen dorpsvisie Wetsinge

Voor Groot en Klein Wetsinge gaan we een landschapsvisie schrijven. Deze visie dient als basis voor uitvoeringsprojecten de komende jaren. Door met experts en bewoners de kansen v…

Westerdijkshorn

Voor de gemeente Het Hogeland voeren we een aantal TenneT maatregelen uit nabij Westerdijkshorn. Dit zijn: het moderniseren van een tweetal rustpunten; het uitbreiden van de we…

Dorpsaanpak Oosternieland

Vereniging Dorpsbelangen Oosternieland heeft in haar dorpsvisie van 2018-2028 verdere vergroening als speerpunt benoemd. Oosternielanders zijn trots op hun omgeving en houden van d…