Aanpak dorpstuin

Dorpstuin Multifunctioneel centrum De Wierde Grijpskerk

Ontwerp Grijpskerk

Middenin Grijpskerk staat De Nieuwe Wierde: een multifunctioneel centrum, het kloppende hart van het dorp. Het centrum kent veel gebruikers. Van muziekvereniging tot kapper en van biljartclub tot bibliotheek. Rondom het gebouw van de Nieuwe Wierde ligt een ruime tuin.

Ontmoetingsplek
De wens is dat de tuin als een ontmoetingsplek van en voor het dorp dient. Dat is nu nog niet zo. Daarom zijn wij ingeschakeld voor het opstellen van een analyse en een ontwerp voor de buitenruimte. 

Poster context Poster referentiebeelden
Poster met historische context en landschap (links) en referentiebeelden (rechts).

Ontmoeten is een belangrijke pijler voor het ontwikkelen van de tuin. De tuin moet als verlengstuk van het gebouw de Nieuwe Wierde func­tioneren. Een plek waar iedereen zich welkom voelt. Door het ontwik­kelproces samen met lokale belanghebbenden op te pakken (co-crea­tie) wordt een tuin gerealiseerd die past bij de omgeving: een tuin waar alle dorpsbewoners zich thuis voelen.

Samen het ontwerp maken
Tijdens twee sessies samen met het dorp is de input voor het ontwerp opgehaald. Eigenlijk kun je wel zeggen dat het dorp het ontwerp zelf heeft gemaakt. We gaan vaste planten hergebruiken en lokale bedrijven inschakelen voor de uitvoering van het plan.