Groene schoolpleinen

Een van de missies van Landschapsbeheer Groningen is het duurzaam inrichten van het landschap voor en samen met de toekomstige generatie. We gaan daarom samen met basisschoolleerlingen aan de slag met het natuurlijk inrichten van vijf schoolpleinen.

Google in het groen: aan de slag op schoolpleinen

Google In Het Groen

Het intensieve gebruik van het landschap door de mens heeft grote gevolgen voor ons ecosysteem en klimaat. Het intensieve gebruik, denk hierbij bijvoorbeeld aan de toename van de bebouwing en de intensivering van de landbouw, leidt onder andere tot een grote afname van bestaande natuurwaarden. Veel plant- en diersoorten krijgen steeds meer moeite zich in die veranderende omgeving staande te houden.

Een groot probleem is dat het wegvallen van één van de schakels in de natuur, zoals een drastische afname van het aantal insecten, gevolgen heeft voor het gehele ecosysteem. Bijna tachtig procent van de planten in de natuur, parken en plantsoenen wordt bestoven door insecten. Als het aantal soorten insecten afneemt, heeft dit grote gevolgen voor het voortbestaan van planten die afhankelijk zijn van de bestuiving door deze insecten. Vogels, maar ook veel andere dieren, zijn voor hun dieet grotendeels afhankelijk van insecten. Zij eten de insecten enerzijds, maar veel soorten hebben ook bessen en fruit in hun dieet dat wordt bestoven door de insecten. Minder vogels betekent ook minder prooidieren voor predatoren. Kortom, alles hangt met elkaar samen.

De gevolgen van klimaatverandering

De stijging van de gemiddelde temperatuur heeft tot gevolg dat het klimaat verandert met gevolgen als droogte en hitte, maar ook wateroverlast omdat de buien heviger worden. Ook voor veel dier- en plantensoorten heeft dit grote gevolgen. Sommige soorten wilde bijen vliegen enkele weken in het jaar en zijn afhankelijk van een bepaalde bloemsoort die in deze weken bloeit. Door de temperatuurverschillen bloeit zo’n soort soms eerder, terwijl de wilde bij niet eerder begint met vliegen. Dit betekent dat deze soort zeer beperkt of geen voedsel heeft voor de volgende generatie en daarmee qua aantallen in een rap tempo afneemt. De klimaatverandering gaat sneller dan veel dier- en plantensoorten zich aan die veranderingen kunnen aanpassen.

Natuurvriendelijke inrichting van 5 schoolpleinen samen met leerlingen

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt de druk op ons ecosysteem en het klimaat te verlichten. Het water kan gemakkelijker in de bodem zakken, zodat we minder last van wateroverlast hebben en de grondwaterstand blijft beter op peil in tijden van droogte. De temperatuur in dorpen en steden wordt getemperd en fijnstof en CO2 worden afgevangen. Daarnaast zijn bloemen, planten, struiken en bomen een belangrijke bron van voedsel, beschutting en nestelplekken. Een van de missies van Landschapsbeheer Groningen is het duurzaam inrichten van het landschap voor en samen met de toekomstige generatie.

Verhaal gaat verder onder afbeelding

Aan de slag

Landschapsbeheer Groningen gaat daarom samen met basisschoolleerlingen aan de slag met het natuurlijk inrichten van vijf schoolpleinen. We leggen uit wat de kinderen zelf kunnen doen om hun eigen omgeving natuurvriendelijker te maken. Daarna gaan we gezamenlijk naar buiten om te kijken hoe natuurvriendelijk hun eigen schoolplein is en wat er beter kan. De kinderen tekenen hun eigen ideeën voor een groener schoolplein op een plattegrond. Deze ideeën vormen de basis van het nieuwe inrichtingsplan.

De leerlingen helpen mee met de uitvoering van het inrichtingsplan, onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen. Om meer voedsel aan te bieden leggen we bijvoorbeeld bloemenweides aan, planten we besdragende struiken of fruitbomen, maken we een hut van wilgentenen of planten we bloembollen. Met nestkastjes, egelhuisjes, een nestheuvel, takkenrillen of boomstammetjes creëer je op een laagdrempelige manier nestplekken. Ook de tegels die vrijkomen gebruiken we voor een egelhotel om verspilling te voorkomen.

De grote meerwaarde van de groene schoolpleinen is dat natuureducatie en uitvoeringswerk hand in hand gaan. Hierdoor snuffelen de kinderen aan de theorie, maar gaan ook zelf aan de slag. Volgend jaar is Groningen niet alleen vijf groene schoolpleinen, maar ook meer dan honderd enthousiaste kinderen rijker. 

Zelf aan de slag?

Als je zelf ook aan de slag wilt in jouw omgeving, is het belangrijk om te zorgen voor de basisbehoeften van dieren: voedsel, nestplekken, water en beschutting. Kies voor beplanting die van nature voorkomt in jouw omgeving en zorg ervoor dat altijd wat in bloei staat. 

Dit project is mogelijk gemaakt en gefinancierd door Google.