Aan het werk op eigen erf

Bewoners van Noordlaren gaan aan de slag met de natuur op het erf. Landschapsbeheer Groningen helpt hen bij het inrichten, zodat vogels en insecten meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid krijgen.

Natuurerven in Noordlaren

Fruitboom Op Natuurerf (1)

In navolging van het project in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders.

Beplanting en nestkasten
Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor een cursus over het beheer van kruid- en bloemrijke mengsels.

In december 2020 vonden de uitdeeldagen plaats. Alle geadviseerde beplanting (bomen, struiken, bollen, mengsels), nestkasten en / of insectenhotels zijn afgeleverd bij de deelnemers thuis. Zij gaan vervolgens zelf aan de slag om de beplanting van materialen een plek te geven in de tuin. 

Weer een succes
Bewoners van Groningse erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen op de Noordlaarderes (tussen de Zuidlaarderweg en de Duinweg) kunnen meedoen aan dit project. Het project is net zo succesvol als het onlangs afgeronde project in Midlaren. Het maximaal aantal deelnemers van 25 erven is in zeer korte tijd gerealiseerd. Landschapsbeheer Groningen is dit project samen met de bewoners gestart om de mogelijkheden te laten zien hoe natuurwaarden op het eigen erf kunnen worden versterkt. Het project wordt momenteel afgerond.

Nieuw natuurervenproject
We zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van een nieuw natuurervenproject. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Elmar Schraa, projectleider, via e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 5345199.

Het project Natuurerven Noordlaren is mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en de provincie Groningen.