Aan het werk op eigen erf

Bewoners van Noordlaren gaan aan de slag met de natuur op het erf. Landschapsbeheer Groningen helpt hen bij het inrichten, zodat vogels en insecten meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid krijgen.

Natuurerven in Noordlaren

Fruitboom Op Natuurerf (1)


In navolging op het project wat gestart is in Midlaren gaan nu ook de bewoners van Noordlaren aan de slag met de natuur op hun erf en woonomgeving. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. De plannen en maatregelen moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten zoals bijen en vlinders.

Voor de uitvoering van deze maatregelen worden beplanting (waaronder kruidenrijke mengsels) en diverse soorten nestkasten beschikbaar gesteld. Daarnaast is kweker en leverancier de Cruydthoeck ingeschakeld voor een cursus over het beheer van kruid- en bloemrijke mengsels.

Bewoners van Groningse erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen op de Noordlaarderes (tussen de Zuidlaarderweg en de Duinweg) kunnen meedoen aan dit project. Er komt nog een informatieavond voor geïnteresseerden, maar deze is vanwege de coronacrisis nog niet gepland. 

Het project Natuurerven Noordlaren is mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Landschapsbeheer Groningen is dit project samen met de bewoners gestart om hen de mogelijkheden te laten zien hoe de natuurwaarden op het eigen erf versterkt kunnen worden. De verwachting is dat het project in Noordlaren net zo succesvol zal zijn als het onlangs afgeronde project in Midlaren.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor het project? Neem dan contact op met Rianne Luring, projectmedewerker, e-mail: r.luring@landschapsbeheergroningen.nl, telefoon 050 - 5345199.
Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.