Natuur op eigen erf

Natuurerven in Thesinge, Middelbert en Engelbert

Foto Natuurerf

In navolging op het succesvolle afgeronde project in Noordlaren kunnen nu ook de bewoners van Thesinge, Middelbert en Engelbert aan de slag met de natuur op hun erf. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. Dit moeten leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten in het buitengebied.

Voor wie?
Bewoners van Groningse erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in Thesinge, Middelbert en Engelbert kunnen meedoen aan dit project. Met dit project willen we bewoners de mogelijkheden laten zien hoe ze de natuurwaarden op het eigen erf kunnen versterken. De verwachting is dat dit project net zo succesvol zal zijn als zijn voorganger in Noordlaren.

Meer informatie
In Thesinge en Engelbert zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen daar meer informatie over het natuurvriendelijker inrichten van hun erf ontvangen en zich aanmelden voor deelname aan het project. Meer informatie over en aanmelden voor het project kan nu al via info@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project Natuurerven Thesinge en Middelbert/Engelbert is mogelijk gemaakt door het Dinamo fonds, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.