Versterk de natuur op eigen erf

Natuurerven in Thesinge, Middelbert en Engelbert

Foto Natuurerf

In navolging op het succesvolle afgeronde project in Noordlaren kunnen nu ook de bewoners van Thesinge, Noorddijk, Garmerwolde, Sint Annen, Middelbert en Engelbert aan de slag met de natuur op hun erf. Landschapsbeheer Groningen adviseert en helpt de bewoners bij het beheren en inrichten van het eigen erf. Dit moet leiden tot meer voedsel-, nest- en schuilgelegenheid voor vogels en insecten in het buitengebied.

Voor wie?
Bewoners van erven van minimaal 0,1 ha groot en gelegen in Thesinge, Noorddijk, Garmerwolde, Sint Annen, Middelbert of Engelbert kunnen meedoen aan dit project. Met dit project willen we bewoners de mogelijkheden laten zien hoe ze de natuurwaarden op het eigen erf kunnen versterken. De verwachting is dat dit project net zo succesvol zal zijn als zijn voorganger in Noordlaren.

Meer informatie
Lees meer in de uitgebreide deelnemersinformatie. Meer informatie over en aanmelden voor het project kan via info@landschapsbeheergroningen.nl.

Het project Natuurerven Thesinge, Middelbert en Engelbert is mogelijk gemaakt door het Dinamo fonds, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.