Bewoners

Opstellen dorpsvisie Wetsinge

Dorpsvisie Wetsinge

Voor Groot en Klein Wetsinge gaan we een landschapsvisie schrijven. Deze visie dient als basis voor uitvoeringsprojecten de komende jaren.

Door met experts en bewoners de kansen vanuit het landschap om te zetten in speerpunten, kunnen de bewoners samen met de gemeente aan de slag met concrete projecten in en om Wetsinge.

Wij voeren de analyse uit die als onderlegger dient voor de visie. In de analyse spelen landschap en groenelementen een belangrijke rol. Ook kijken we naar de maatregelen vanuit de Landschapscompensatie 380kV, de initiatieven die door bewoners zijn ingediend en het gemeentelijk- en provinciale beleid.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met projectleider Gerard van Looijengoed, via g.van.looijengoed@landschapsbeheergroningen.nl of via 050 - 534 51 99.