Projecten bewoners

Verrijkte schoolpleinen

Afbeelding1 (1)

Foto: versteend schoolplein in Groningen

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De oorzaken daarvan zijn onder andere digitalisering, verstedelijking, niet altijd voldoende toegang tot veilige speelplekken en vaak een terughoudende en voorzichtige houding van ouders en verzorgers bij het buitenspelen.

Verschillende studies laten zien dat een open, ongestructureerde speelomgeving uitnodigt tot verkennend spel en onderzoekend ontdekken. Dergelijk spel vraagt om een speelomgeving die veiligheid biedt en stress helpt verminderen, een omgeving die fascineert en uitnodigt tot onderzoeken, reflecteren en dagdromen. Op deze manier dragen natuurlijke schoolpleinen niet alleen bij aan fysieke, maar ook aan mentale gezondheid; kinderen die spelen op natuurlijke pleinen hebben doorgaans een verbeterde concentratie, geheugen en leerprestaties. Een creatieve, natuurlijke omgeving met planten en bomen is daarnaast beter dan een schoolplein met alleen maar tegels. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de lokale biodiversiteit en het klimaat.

Doel van het project

Met dit project willen we schoolpleinen verrijken met ruimte, dynamiek, planten en dieren naar een plek waar te ontdekken en te onderzoeken valt. Maar ook een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert, een beroep doet op creativiteit en verbeeldingskracht. Een omgeving die aansluit bij kinderen en waar ze op een speelse manier in contact komen met gezonde en duurzame keuzes van voeding en voedsel.

Starten met twee pilots

We starten binnen dit project met het uitvoeren van twee pilots die dienen als springplank voor het opzetten van een samenwerkingsverband tussen multidisciplinaire partijen, waarmee we een provinciale, projectmatige, integrale aanpak ontwikkelen die toepasbaar is op basisscholen in heel Groningen. Hierin werken we samen met IVN Groningen, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Kunst & Cultuur, en GGD Groningen. Kindcentrum Delfzijl West in de gemeente Eemsdelta en Christelijke Basisschool Rehoboth uit Oldekerk in de gemeente Westerkwartier nemen deel als de pilots in dit project.

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Marloes Schreuder via m.schreuder@landschapsbeheergroningen.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, gemeente Eemsdelta en de scholen zelf.