Landschappelijke quickscan

Heb je een plan voor het Groningse landschap? Een groen idee voor jouw buurt? En wil je weten of de plannen passen bij de karakteristieken van het landschap? Wij toetsen dit graag voor je met een landschappelijke quickscan.

De landschappelijke quickscan

Landschappelijke Quickscan 1

Heb je een plan voor het Groningse landschap? Een groen idee voor jouw buurt? En wil je weten of de plannen passen bij de karakteristieken van het landschap? Landschapsbeheer Groningen kan advies geven over de uitvoerbaarheid van het plan. We gaan ook na of het initiatief landschappelijk wenselijk is. Welk type beplanting werkt goed voor deze grond? Kun je nog rekening houden met de bestaande flora en fauna? En misschien wil je met jouw plan ook nog bijdragen aan de biodiversiteit? Dit kunnen wij voor je toetsen met een landschappelijke ‘quickscan’.

De landschappelijke quickscan
Met een quickscan toetsen we kort de voorgestelde ideeën of maatregelen. We bekijken de landschapshistorische aspecten, de zichtlijnen en we nemen de plaatselijke flora en fauna onder de loep.

We beoordelen je idee vanuit onze kennis en expertise en vanuit verschillende bronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld bodemkaarten, historische kaarten of oud beeldmateriaal uit het archief zijn. Vaak doen we ook veldonderzoek.

Wij helpen jouw bewonersinitiatief
Als bewoner, bewonersgroep of dorp wil je bijdragen aan het mooie Groningse landschap. Je wil met je idee een duurzaam product opleveren. Je wil de kans van slagen vergroten om het idee tot uitvoering te krijgen. Daar kunnen wij je bij helpen.

Quickscan bij iedere ruimtelijke ingreep
Steeds meer bewoners(groepen) nemen contact met ons op. De behoefte aan het toetsen van groene ideeën groeit. Wij vinden dat een landschappelijke quickscan vast onderdeel moet zijn van ruimtelijke ingrepen, hoe klein ze ook zijn. Op die manier dragen we bij aan de versterking en het behoud van het Groninger landschap.

De landschappelijke quickscan is een maatwerkproduct. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je.

Wil je meer weten over de Landschappelijke quickscan? Neem dan contact op met landschapsontwerper & adviseur Rianne Luring via r.luring@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99.