Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten cultuurhistorie

Slingertuinen

‘Slingertoenen’ zijn de schatten van het Groningse cultuurlandschap. In de provincie Groningen zijn deze tuinen vooral te vinden in een brede strook langs de Waddenkust. Vaak bij monumentale boerderijen. Met name in het Oldambt kennen ze een bijzonder rijk verleden. Het zijn voornamelijk herenboeren op de klei die vanaf 1850 profiteren van hoge graanprijzen. Zij bouwen riante woonhuizen en laten de tuin naar de laatste mode aanleggen. De tuinen kenmerken zich door slingerende paden, bergjes, onregelmatig gevormde waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- en…

Herstel Monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is.

Herstel en onderhoud kerkterreinen

We werken aan zowel herstel van de cultuurhistorische waarde als de landschappelijke en natuurwaarde van kerkterreinen en begraafplaatsen. Wij voeren het specialistische werk uit, zoals het herstel van kerkpaden en lijkhuisjes, het baggeren van grachten en het onderhoud van bomen. Daarnaast leiden we dorpsbewoners en beheerders op, zodat zij het onderhoud voor de langere termijn kunnen uitvoeren. Vaak werken we in deze projecten samen met kerkelijke gemeenten en/of historische verenigingen. Joodse begraafplaatsen Behalve op oude kerkhoven en -terreinen wordt er ook gewerkt op andere oude be…

Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid

De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken, afgewisseld met de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. In het noordwesten geven de wierden en oude oeverwallen het ‘Klei Oldambt’, zijn identiteit. Het karakter van dit zo waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, dat is het doel van project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’. Het landschap vervaagt Het landschap van het Oldambt is dus een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke weidsheid benadrukken. Dat maakt het landschap…

Groen Erfgoed Groningen

In de periode 2015-2017 heeft Landschapsbeheer Groningen samen met gemeente Groningen en studenten van Van Hall Larenstein een inventarisatie gedaan naar bijna 60 landgoederen, buitenplaatsen en andere (groene) historische terreinen in het Gorecht. Verdwenen en nog bestaande structuren van de elementen zijn in kaart gebracht. Op basis van de resultaten wordt een uitvoeringsprogramma geschreven met als doel het herstellen, zichtbaar, beleefbaar en toekomstbestendig maken van de groene historische terreinen in het Gorecht. Het programma is volop in ontwikkeling. Een eerste aantal locaties is ge…