Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten cultuurhistorie

Slingertuinen

'Slingertoenen' zijn de schatten van het Groningse cultuurlandschap. In de provincie Groningen zijn deze tuinen vooral te vinden in een brede strook langs de Waddenkust. Vaak bij monumentale boerderijen. Met name in het Oldambt kennen ze een bijzonder rijk verleden. Het zijn voornamelijk herenboeren op de klei die vanaf 1850 profiteren van hoge graanprijzen. Zij bouwen riante woonhuizen en laten de tuin naar de laatste mode aanleggen. De tuinen kenmerken zich door slingerende paden, hoogteverschillen, onregelmatige waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- e…

Herstel Monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is.

Herstel en onderhoud kerkterreinen

We werken al vele jaren aan het herstel en behoud van kerkterreinen en begraafplaatsen in onze provincie, vanwege hun grote cultuurhistorische, landschappelijke en vaak ook natuurwaarden. Ons specialistische werk bestaat onder meer uit het herstel van kerkpaden, toegangshekken en lijkhuisjes, het baggeren van grachten en het onderhoud van bomen, hagen en andere beplantingen. Ook het herstel van historische grafstenen en zerken valt onder onze werkzaamheden. We hebben daarvoor specialisten in huis. De opgeknapte kerkterreinen van Wittewierum, Wildervank, 't Zandt, Westeremden, Oude Pekela en No…

Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid

De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken, afgewisseld met de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. In het noordwesten geven de wierden en oude oeverwallen het ‘Klei Oldambt’, zijn identiteit. Het karakter van dit zo waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, dat is het doel van project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’. Het landschap vervaagt Het landschap van het Oldambt is dus een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke weidsheid benadrukken. Dat maakt het landschap…

Groen erfgoed Groningen

De provincie Groningen heeft heel veel groen erfgoed. Maar wat is groen erfgoed eigenlijk? Het is een verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals parken, woonwijken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-) bossen en houtwallen vallen ook onder de noemer groen erfgoed. Groen erfgoed is in het verleden door mensen bedacht of aangelegd. Dit erfgoed wordt bewaard of in een stand van volgende generaties en vertelt het verhaal van het landschap. Het zijn visuele getuigen van de steeds veranderende relatie tussen m…

Pingoruïnes in het Gorecht

Met het project Pingoruïnes in het Gorecht onderzoekt Landschapsbeheer Groningen welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Daarnaast herstellen we 15 pingoruïnes in het gebied. Hiermee dragen we bij aan het behoud van deze bijzondere plekken in het landschap. Ontstaansgeschiedenis Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder een ijslens bevindt. Pingo's bestaan ​​daarom alleen in gebieden met een heel koud klimaat. Gedurende de laatste ijstijd heerste er in Nederland een toendraklimaat en kwamen er pingo's voor. De restanten van deze pin…

Groene Parels van het Noorden II

In 2015 is Landschapsbeheer Groningen gestart met de eerste fase van het project Groene Parels van het Noorden. In deze fase zijn de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Haren uitgebreide geïnventariseerd op de aanwezigheid van karakteristieke elementen en getoetst op criteria als toegankelijkheid, zichtbaarheid en natuurwaarden. De volledige rapportage is hier te vinden. Op basis van de resultaten van fase 1 is het projectvoorstel voor fase 2 opgesteld. Het doel van Groene Parels van het Noorden II is het herstellen en zichtbaar maken van de buitenruimtes van landgoederen en buitenpl…

Borgen en buitenplaatsen Groningen

Voor veel borgen en buitenplaatsen is het onderhoud en beheer van het cultuurhistorisch groen een enorme opgave. De huidige vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en toekomstbestendigheid maken dit nog complexer. Landschapsbeheer Groningen werkt hiervoor met een eigen Visie Borgen en Buitenplaatsen om de eigenaren / beheerders van deze landgoederen en tuinen te kunnen ondersteunen en ontzorgen. Maatwerk voor een duurzame toekomst Borgen en buitenplaatsen beschikken vaak over een groot oppervlak aan cultuurhistorisch groen erfgoed. Deze landgoederen bestaan ​​ov…