Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten cultuurhistorie

Slingertuinen

‘Slingertoenen’ zijn de schatten van het Groningse cultuurlandschap. In de provincie Groningen zijn deze tuinen vooral te vinden in een brede strook langs de Waddenkust. Vaak bij monumentale boerderijen. Met name in het Oldambt kennen ze een bijzonder rijk verleden. Het zijn voornamelijk herenboeren op de klei die vanaf 1850 profiteren van hoge graanprijzen. Zij bouwen riante woonhuizen en laten de tuin naar de laatste mode aanleggen. De tuinen kenmerken zich door slingerende paden, bergjes, onregelmatig gevormde waterpartijen, solitaire monumentale bomen, boomgroepen en bloeiende bloem- en…

Herstel Monumentale boerenerven

Wat is Groningen zonder haar boerenerven? De identiteit van het Groninger cultuurlandschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de monumentale boerenerven en boerderijen. Landschapsbeheer Groningen ondersteunt bewoners met het herstel en de instandhouding van deze monumentale landschapselementen. Eigenaren kunnen subsidie krijgen bij het herstel van hun boerenerf. Een voorwaarde is dat het boerenerf 100 jaar of ouder is.

Herstel en onderhoud kerkterreinen

We werken aan zowel herstel van de cultuurhistorische waarde als de landschappelijke en natuurwaarde van kerkterreinen en begraafplaatsen. Wij voeren het specialistische werk uit, zoals het herstel van kerkpaden en lijkhuisjes, het baggeren van grachten en het onderhoud van bomen. Daarnaast leiden we dorpsbewoners en beheerders op, zodat zij het onderhoud voor de langere termijn kunnen uitvoeren. Vaak werken we in deze projecten samen met kerkelijke gemeenten en/of historische verenigingen. Joodse begraafplaatsen Behalve op oude kerkhoven en -terreinen wordt er ook gewerkt op andere oude be…

Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid

Het Oldambt heeft een uniek landschap en is voor velen het gebied van de eindeloze horizon, waar monumentale erven te midden van uitgestrekte akkers met graan, koolzaad en bieten het beeld bepalen. De ‘ongenaakbare’ Dollardpolders, waar de boeren in de lengte van hun akkers de kromming van de aarde kunnen zien. Maar het Oldambt is meer.