Het Oldambt: de eindeloze horizon

Het Oldambt heeft een uniek landschap en is voor velen het gebied van de eindeloze horizon. Monumentale erven te midden van uitgestrekte akkers met graan, koolzaad en bieten bepalen het beeld. Maar het Oldambt is meer.

Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid

Graanvelden In De Reiderwolderpolder 320X213

De weidsheid van het landschap wordt benadrukt door uitgestrekte weidse vergezichten met akkers en dijken, afgewisseld met de beslotenheid van de dorpen en ‘groene linten’. In het noordwesten geven de wierden en oude oeverwallen het ‘Klei Oldambt’, zijn identiteit. Het karakter van dit zo waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, dat was het doel van project ‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’.

Het landschap vervaagt

Het landschap van het Oldambt is dus een landschap van nuances, waarin kleine elementen de unieke weidsheid benadrukken. Dat maakt het landschap ook kwetsbaar. Kleine elementen verdwijnen of sneeuwen onder in het proces van schaalvergroting. Alles wat je in dit open landschap doet, is van verre zichtbaar. Dat is ook precies wat er de afgelopen decennia in dit gebied is gebeurd. In de loop der jaren zijn landschapselementen ontstaan die het karakteristieke beeld verstoren. Oude structuren en contrasten worden aan het oog onttrokken of gaan verloren door een ‘groensluier’ die de beleving van de openheid van het landschap aantast.

Samen werken aan herstel

Met ‘Een eindeloze horizon’ willen de projectpartners Stichting Landschap Oldambt, Staatsbosbeheer, de gemeenten Oldambt en Delfzijl en Landschapsbeheer Groningen het tij keren. Door de groensluier weg te nemen en het waardevolle groen te versterken, wordt de beleving van de weidsheid versterkt en wordt de landschappelijke samenhang van het gebied weer zichtbaar. Daarnaast willen we het landschap toegankelijk maken om het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere gebied bekendheid te geven en de kennis van de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landschap te vergroten. In deze kennisdeling speelt de relatie tussen landschap en Werelderfgoed Waddenzee een belangrijke rol.

Landschapsvisie

Ter voorbereiding op de uitvoering van het project ‘Een eindeloze horizon’ heeft De Schetsploeg onder leiding van landschapsarchitect Wim Boetze in kaart gebracht wat het Oldambtster landschap karakteriseert en hoe dat kan worden versterkt. Ook is in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om de toegankelijkheid en beleving van het landschap te vergroten. Resultaat uit de schetsploeg is een landschapsvisie die als startnotitie diende voor de uitvoering van het project. Voor de uitwerking per locatie, werden bewoners nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken. Samen met hen is besproken welke ingrepen wenselijk zijn om de unieke kwaliteiten van het Oldambtster landschap zichtbaar te maken en te versterken.

Gewerkt aan herstel, toegankelijkheid en beleving 

De gezamenlijke projectpartners hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstel van de Oldambster weidsheid. Door samen met bewoners goed te kijken waar we zichtlijnen konden herstellen en op andere plekken juist het waardevol groen konden versterken, hebben we de beleving van de weidsheid versterkt en de landschappelijke samenhang van het gebied weer zichtbaar gemaakt. Er is vooral gewerkt aan het versterken van dorpsbosjes en groene linten. Een ander deelproject was het herstel van de Ulsderkolk, die nu weer zichtbaar is. Daarnaast hebben we door de verschillende excursies, routes, kunstbankjes en het maken van een film een bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid, beleving en de bekendheid van dit gebied.

Film: https://youtu.be/h9xWER_3AoY
Fietsroute: https://routesingroningen.nl/fietsroutes/?route_id=520

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Gerard van Looijengoed, projectleider, via g.van.looijengoed@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

‘Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid’ werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Het Waddenfonds, de provincie Groningen, de gemeenten Oldambt en Delfzijl (nu Eemsdelta).