Projecten cultuurhistorie

ESsentie Westerwolde

Luchtfoto Westeresch

Westerwolde, een gebied met onverwachte en unieke kwaliteiten. Langs de beken Ruiten Aa, Mussel Aa, Page Diep en Westerwoldse Aa vind je er 91 historische essen of escomplexen: de bouwlanden, ontstaan in de loop van de Vroege-Middeleeuwen, gelegen op de hogere gronden met de karakteristieke esrandbeplantingen, lanenstructuren, steilranden en veelal kleinschalige mozaïekvormige kavelindeling. De afgelopen 200 jaar zijn de karakteristieke escomplexen vervaagd. Het aantal percelen nam af door schaalvergroting en mechanisering.

Herstel essencomplexen

Dit Westerwoldse esdorpenlandschap heeft nog veel – in potentie – intacte essen en escomplexen. We willen deze essen herstellen. Door het reliëf en de kleinschalige mozaïekvormige kavelindeling (deels) te herstellen, versterken we de herkenbaarheid van de essen en daarmee de leesbaarheid van het exclusieve esdorpenlandschap van Westerwolde. Dat is niet alleen van grote cultuurhistorische waarde, maar biedt ook ontzettend veel voordelen voor de biodiversiteit en het toekomstig natuurinclusief grondgebruik.

Twee delen

Het project ESsentie Westerwolde bestaat uit twee delen:

  1. Inventarisatie van het gebied m.b.v. o.a. ArcGIS en de landschapsbiografie Westerwolde. Een analyse van de resultaten en het opstellen van een meerjarig herstelprogramma.
  2. We kiezen uit de inventarisatie 5 essen uit waar we een uitgebreid uitvoeringsplan voor opstellen. Welke essen zijn kansrijk om in glorie te herstellen?


Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Bart Koops via b.koops@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Groningen en de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

 

Landschapsconvenant

Het project Essentie Westerwolde komt voort uit de werkgroep Landschapsconvenant Westerwolde. Het Landschapsconvenant is een samenwerking tussen terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten, agrarische collectieven, provincie en Landschapsbeheer Groningen en brengt kennis en kunde in het gebied bij elkaar, inspireert en versterkt de onderlinge samenwerking.