Groen Erfgoed Groningen

Herstellen, zichtbaar en beleefbaar maken van bijzondere groene historische terreinen, zorgt voor een goede basis én toekomstbestendige instandhouding van deze beeldbepalende terreinen. Landschapsbeheer Groningen gaat hiermee aan de slag in het Gorecht, zodat iedereen hier weer van kan genieten.

Groen Erfgoed Groningen

Groenestein 4

In de periode 2015-2017 heeft Landschapsbeheer Groningen samen met gemeente Groningen en studenten van Van Hall Larenstein een inventarisatie gedaan naar bijna 60 landgoederen, buitenplaatsen en andere (groene) historische terreinen in het Gorecht. Verdwenen en nog bestaande structuren van de elementen zijn in kaart gebracht.

Op basis van de resultaten wordt een uitvoeringsprogramma geschreven met als doel het herstellen, zichtbaar, beleefbaar en toekomstbestendig maken van de groene historische terreinen in het Gorecht. Het programma is volop in ontwikkeling. Een eerste aantal locaties is geselecteerd als geschikt voor deze vervolgaanpak.

Een van de onderdelen van het programma is het aanbieden van de cursus Groen Erfgoed. Voor de uitvoering van het programma is het nodig dat er tijdig voldoende geschoolde vrijwilligers zijn. Met de juiste kennis en kunde borgen de vrijwilligers het onderhoud op de terreinen. De cursus wordt tevens zo ingericht dat alle deelnemers kunnen participeren in een overkoepelend provinciaal netwerk waarin kennis, mogelijk ook in de vorm van fysieke hulp, kan worden gedeeld.

De combinatie van het herstellen, zichtbaar en beleefbaar maken van de groene historische terreinen, zorgt voor een goede én toekomstbestendige instandhouding van deze bijzondere, beeldbepalende terreinen. Waarvan een ieder die dat wil kan genieten.

Benieuwd naar de inventarisatie? Lees de Eindrapportage Groene Parels van het Noorden Fase 1