Groen erfgoed Groningen

Bijzondere groene historische terreinen, zoals monumentale boerenerven, kerkterreinen en houtwallen, zijn beeldbepalend voor het Groningse cultuurlandschap. Samen met eigenaren en omwonenden maken wij plannen voor het herstel en beheer van deze groene parels.

Groen erfgoed Groningen

Groenestein 4

De provincie Groningen heeft heel veel groen erfgoed. Maar wat is groen erfgoed eigenlijk? Het is een verzamelnaam voor historische groenaanleggen zoals parken, woonwijken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-) bossen en houtwallen vallen ook onder de noemer groen erfgoed.

Groen erfgoed is in het verleden door mensen bedacht of aangelegd. Dit erfgoed wordt bewaard of in een stand van volgende generaties en vertelt het verhaal van het landschap. Het zijn visuele getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Een deel van het groene erfgoed wordt beschermd als rijksmonument.

Ontwikkeling voor een duurzame toekomst

Groen erfgoed bestaat voor een groot deel uit levend materiaal. Bomen kunnen omvallen of ziek worden waardoor onderhoud nodig is. Waterpartijen hebben onderhoud nodig. Soms zijn grotere grotere, bijvoorbeeld omdat de locatie een functieverandering krijgt. Een historisch onderzoek en toekomstbestendig ontwerp zijn dan noodzakelijk zodat wijzigingen in lijn met de historische gebeurtenissen plaatsvinden. Ook de natuurwaarden, de samenhang met eventuele bebouwing en het draagvlak vanuit omwonenden zijn belangrijk.

De rol van Landschapsbeheer Groningen

In veel van onze projecten speelt groen erfgoed een grote rol. Denk hierbij aan het herstellen van monumentale boerenerven, het herstellen van houtwallen of het herstel van kerkterreinen. Samen met eigenaren en omwonenden maken wij plannen voor het herstel en beheer van deze bijzondere locaties. Daarnaast geeft, stimuleert en faciliteert Landschapsbeheer Groningen kennisdeling over groen erfgoed.

Cursus Groen erfgoed

In het najaar van 2021 is een 4-daagse cursus Groen erfgoed aangeboden. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die werkzaam zijn of willen gaan werken in tuinen en parken op historische buitenplaatsen. De cursus gaat in op theorie en praktijk van groen erfgoed en wordt begeleid door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar van Stichting Kennisontwikkeling Groenerfgoed.

Meer weten?

Meer weten over groen erfgoed? Stuur een mail naar Georgine Somer, senior adviseur erfgoed, g.somer@landschapsbeheergroningen.nl.