Projecten cultuurhistorie

Herstel Joodse begraafplaatsen

Joodse Bgp Ter Apel 8Juni2015

In Groningen zijn 24 Joodse begraafplaatsen aanwezig. Joodse begraafplaatsen zijn vaak erg oud en daarom van grote cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde. Deze locaties vertellen in hun symboliek veel over de geschiedenis en gebruiken van de Joodse gemeenschap. De terreinen zijn stille getuigen van de veelal verdwenen Joodse gemeenschappen. Het zijn daarnaast groene oases in het landschap. Door de rustige en groene omgeving zijn deze begraafplaatsen een toevluchtsoord voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren en komen er bijzondere (korst)mossen en algen voor.

Aan de slag voor 4 Joodse begraafplaatsen

In het verleden heeft Landschapsbeheer Groningen samen met het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) een aantal Joodse begraafplaatsen hersteld. Deze succesvolle samenwerking heeft ervoor gezorgd dat wij een nieuw project hebben opgezet voor vier Joodse begraafplaatsen in Leek, Warffum, Stadskanaal en Bellingwolde.

We stellen samen met de eigenaren van deze locaties een herstelplan op. Bij de uitvoering houden we rekening met bijzondere (korst)mossen en algen die groeien op deze plekken. Onze ecoloog brengt samen met een van onze vrijwilligers in kaart welke bijzondere soorten er voorkomen en hoe we ze kunnen beschermen.

Meer weten?

Meer weten over het project ‘Herstel Joodse begraafplaatsen’? Neem dan contact op met projectleider Anita Pronk-Pigmans via a.pigmans@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het NIK, de Provincie Groningen, de gemeente Westerwolde en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).