Projecten cultuurhistorie

Herstel molenbiotopen

Krimstermolen Zuidwolde

Molens zijn beeldbepalend in het Groninger landschap. De provincie Groningen kent bijna 90 monumentale molens, waaronder poldermolens, koren- en pelmolens en houtzaagmolens. Als monumenten van industrie, landbouw en waterhuishouding vertellen ze ons over de ontwikkeling van maatschappij en landschap en over de rol van de mens in het landschap. De meeste molens verkeren in een redelijke tot goede staat van onderhoud en beschikken over deskundige (vrijwillige) molenaars die de molens kunnen laten draaien en in sommige gevallen laten malen.

Een molenbiotoop

Het woord molenbiotoop gebruiken we voor de omgeving waarin de molen functioneert. Een molenbiotoop moet zo ingericht zijn dat de molen voldoende wind kan vangen om goed te draaien. In de loop der jaren neemt de hoogte en dichtheid van beplanting rondom de molen vaak toe. Bomen en struiken kunnen jarenlang geen belemmering vormen, maar uiteindelijk zo ver uitgroeien dat een vrije windvang voor de molen wordt belemmerd. Ook de zichtlijnen op de molen worden dan onderbroken door hoog opgaande beplanting. Dit kan beplanting zijn op de aangrenzende particuliere erven en tuinen, maar ook beplanting in de openbare ruimte.

molenbiotoop

Verbeteren van de molenbiotoop

Erfgoedpartners heeft Landschapsbeheer Groningen benaderd met een lijst van molens waarbij de biotoop verbeterd moet worden, omdat er belemmeringen optreden voor het functioneren van de molen.

Het gaat om:

 • Korenmolen De Hoop in Middelstum
 • Koren- en pelmolen Ceres in Spijk
 • Houtzaagmolen Fram in Woltersum
 • Poldermolen De Krimstermolen in Zuidwolde
 • Korenmolen Wilhelmina in Noorderhoogebrug/Groningen
 • Poldermolen Weddermarke in Wedderbergen

In het project Herstel Molenbiotopen worden zes molenbiotopen in samenwerking met de eigenaar, de bewoners rondom de molen en de gemeente hersteld. Daarbij gaan we het volgende doen:

 • We laten de molenbiotoop in het bestemmingsplan opnemen
 • We verbeteren de windvang voor de molen
 • We verbeteren de zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarden rondom molens
 • We maken de molen beter toegankelijk voor recreatie en toerisme
 • We verhogen de biodiversiteitswaarden in de omgeving

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met Nicol Perdok via n.perdok@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.