Projecten Cultuurhistorie

Historische tuinen

20220504 Middelstum Tijdens Aanleg

De provincie Groningen is rijk aan een diversiteit van historische tuinen. Het meest bekend zijn de slingertuinen. Dat zijn tuinen in Engelse landschapsstijl uit de welvarende tijd van de Groningse graanboeren in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar ook in de perioden daarvoor zijn door welgestelde inwoners stijltuinen aangelegd. Ze vormen onderdeel van het cultuurhistorische landschappelijk erfgoed van de provincie Groningen en Nederland. Ook dragen deze historische tuinen bij aan een grote mate van biodiversiteit door de aanwezigheid van oude bomen en plantensoorten.

Herstel historische tuinen

Er wordt grote waarde gehecht aan het behoud van historische tuinen en de kennis daarover. Afgelopen jaren hebben soortgelijke projecten aangetoond dat er onverminderd interesse is voor het herstellen van historische tuinen. Bij eigenaren en beheerders van historische tuinen groeit het besef dat ze in het bezit zijn van een bijzonder cultuurhistorisch terrein, dat ook op grotere schaal bijdraagt aan een aantrekkelijk, leefbaar en bio divers landschap. Ook de vraag naar specifieke themaroutes voor kwaliteitsrecreatie binnen de provincie neemt toe; men wil het authentieke Groninger landschap steeds meer ‘beleven’. Echter ligt er nog steeds een grote vraag bij eigenaren en beheerders om de aanwezige historische en landschappelijke waarden van hun tuin te behouden en versterken. Daarnaast spelen hoge kosten en meer kennis van de historische achtergrond en het beheer een rol. 


Doel

Het doel van het project Historische tuinen Groningen 2023-2026 is het restaureren van zes karakteristieke historische tuinen binnen de looptijd van 2,5 jaar. Dit zorgt daarnaast ook voor:

  • Kennisdeling over de geschiedenis en het historisch verantwoord restaureren of herstellen van een historische tuin; 
  • Het behoud van deze elementen van groen erfgoed voor de toekomst als waardevolle groene eilanden in het weidse cultuurhistorisch landschap van Groningen;
  • De versterking van de kwaliteit van het landschap op een breder niveau, ook op het gebied van kwaliteitsrecreatie;
  • Een verbetering van de biodiversiteit. Bij de soortenkeuze nemen we zowel de historische, autochtone als biodiverse waarden mee.


Doe je mee met jouw historische tuin?

Ben jij eigenaar van een historische tuin en wil je meedoen aan dit project? In dit document vind je de voorwaarden voor deelname. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

Nog 2 plekjes beschikbaar!

Meer weten?

Wil je meer weten over het project? Of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Marloes Schreuder via m.schreuder@landschapsbeheergroningen.nl of 050 - 534 51 99.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen.