Zeisbrigade & maaiagenda

De zeisbrigade bestaat uit een groep heel verschillende maaiers. Man, vrouw, jong, oud, ervaren en onervaren. Eén ding hebben ze gemeen: de liefde voor het maaien met de zeis.

Maaien met de zeis is natuurvriendelijk

Als je denkt dat maaien met de zeis enkel een oud ambacht is, heb je het mis. Er is op dit moment erg veel vraag naar. De zeis is namelijk ideaal om natuurvriendelijk beheer uit te voeren. Met de zeis kun je namelijk:

  • nauwkeurig maaien zonder de bodem te beschadigen en te verdichten;
  • selectief maaien. Dit betekent dat je waardevolle planten of bloemen kunt laten staan;
  • gefaseerd maaien. Dit zorgt voor allerlei microklimaten, wat weer voor veel verschillende soorten bijen, vlinders, kevers en andere insecten een geschikte leefomgeving oplevert. Door na het maaien het gras af te voeren, verschraal je de bodem. Dit bevordert de bloemenrijkdom.

Maaien met de zeis is bovendien een rustgevende activiteit waar geen fossiele brandstof voor nodig is en waar geen motorlawaai aan te pas komt.

Maaiagenda

De zeisbrigade maait in opdracht van natuurorganisaties en terreineigenaren op vele bijzondere locaties door heel Groningen. Aan het begin van het jaar wordt een planning gemaakt en de vrijwilligers geven zich per maaidag op. Ze geven ook regelmatig demonstraties, workshops en cursussen. Ook tijdens 'gewone' maaidagen is er ruimte voor nieuwkomers om de zeis eens ter hand te nemen of vragen te stellen. 

Maaiagenda 2024

Datum Plaats Organisatie Omschrijving
20 april Sandebuur Landschapsbeheer Groningen Maaicursus
18 mei Eenrum Notoarestoen Demo maaien
1 juni Godlinze Kunsthuis Oal Eer Maaien wierde
8 juni Den Andel Buurttuin Maaien
9 juni Somerset, Engeland Zeisfestival Cursus
15 juni Slochteren Veld van de gemeente Maaien
15 juni Schokland Landschapsbeheer Flevoland Landelijke Maaidag
22 juni Middelstum Borg Ewsum Demo maaien
29 juni Zuidwolde Het Groene Ommetje Maaien boomgaard
6 juli Harpel Biodiversiteitsveldje Maaien
13 juli Midlaren Festival van het Drentsche Aa Landschap Demo maaien
14 juli Orvelte Orvelter poort Demo maaien
20 juli Ezinge Demo maaien
27 juli Groningen Buurtboomgaard Kostverloren Maaien
28 juli Bakkeveen Oefenen NK Maaien
4 augustus Orvelte Dag van de Oogst en Orveltermarkt Demo maaien
10 augustus Leens Hisotrisch Oogstfestival Verhildersum Demo maaien
17 augustus Opende Boerendag Demo maaien
31 augustus Elspeet Landschapsbeheer Flevoland NK maaien met de zeis
7 september Eelde Privéterrein Maaien
8 september Orvelte Orvelter poort Demo maaien
14 september Eelde Privéterrein Maaien
21 september Paterswolde Bijenbos Maaien en opruimen
28 september Eelde Vlinderkampje De Duinen Maaien en opruimen
28 september Oudehorne Flaeijelfeest Wedstrijd
12 oktober Godlinze Kunsthuis Oal Eer Maaien wierde
2 november Groningen Tuinwijck Maaien
9 november Groningen Buurtboomgaard Kostverloren Maaien
16 november Slochteren Veld van de gemeente Maaien
23 november Eenrum Privéterrein Maaien

Wil je je opgeven voor een maaidag? Dat kan! Mail dan naar christ.van.beek@home.nl.

Jelinda Van Den Hoven (1)

Meer weten?

Jelinda van den Hoven, vrijwilligerscoördinator
050 - 534 51 99
vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl 

Werkdagen
Vooral zaterdagen

Seizoen
Juni tot november

Coördinator
Christ van Beek