Vrijwilligersbrigades

We hebben een aantal actieve brigades. Dit zijn groepen vrijwilligers die een bepaald landschapselement of regio onderhouden of zich op bepaalde klussen richten. Onze vrijwilligers komen op de mooiste plekjes in de provincie. Wij faciliteren hen en zorgen voor opleiding, begeleiding en coördinatie.

We hebben een aantal actieve brigades. Dit zijn groepen vrijwilligers die een bepaald landschapselement of regio onderhouden of zich op bepaalde klussen richten. Onze vrijwilligers komen op de mooiste plekjes in de provincie. Wij faciliteren hen en zorgen voor opleiding, begeleiding en coördinatie.

Vrijwillige Brigade Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbrigade

De landschapsbrigade is onze vliegende keep. Zij voeren de meest uiteenlopende werkzaamheden uit. Van zagen, snoeien, maaien en planten tot het bestrijden van ongewenste soorten. Zij werken onder leiding van een voorman. Ze komen op de slaperdijken in het noorden van onze provincie, in de houtwallen van het Westerkwartier of op een mooi borgterrein. 

Werkdagen: iedere even donderdag
Contact: vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl

Knotbrigade Bijna Klaar

Knotbrigade

Knotwilgen zijn de hotels van het Groningse landschap. Ze bieden onderdak aan vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Daarvoor is het wel belangrijk dat ze (elke 2 tot 3 jaar) worden onderhouden. Knotten betekent lekker fysiek bezig zijn op mooie locaties in Groningen. De knotbrigade is actief in de gemeente Eemsdelta. 


Werkdagen: iedere maandag (nov-mrt)
Contact: vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl

Hn 072 De Brigade 01

Gorechtbrigade

Deze brigade ontfermt zich over de mooie boselementen, houtwallen, knotwilgen, poelen, dobben, boomgaarden en lanen in het Gorecht: het gebied tussen Haren en Noordlaren. Vooral de diversiteit van de landschapselementen biedt een verscheidenheid in werkzaamheden.   Werkdagen: iedere vrijdag (nov-mrt)
Contact: vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl

2019 10 03 Hoeksmeer Terrein Natuurmonumenten

Zeisbrigade

De zeisbrigade zet zich in voor het in stand houden van maaien met de zeis. De zeisbrigade maait onder andere afgelegen rietlanden en lastig te bereiken percelen in opdracht van gemeenten en andere terreinbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten. 
Lees hier het interview met zeisvrijwilliger Christ.

Lees meer over de zeisbrigade >>


Werkdagen: vooral zaterdag (jun-nov)
Contact: vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl

1908 AE Struweelbrigad 2

Struweelbrigade

Veel akkervogelsoorten hebben het moeilijk. Het verdwijnen van struweel is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang. Akkervogels gebruiken struweeltjes als broed-, fourageer- en vluchtlocatie. De struweelbrigade zorgt voor het onderhoud van aangeplante struweeltjes door ruigte weg te maaien, de afrastering te onderhouden en eventueel bij te planten. Daarnaast planten zij ook struweeltjes aan.

 

Werkdagen
Contact: vrijwilliger@landschapsbeheergroningen.nl

VBW Site

Vruchtbomenbrigade

Fruitbomen horen in het Groningse cultuurlandschap. De brigade onderhoudt de vaak oude vruchtboomrassen in openbare ruimten en bij particulieren. Het deskundige team vrijwilligers snoeit de bomen met kennis van zaken. Zo blijven de bomen vitaal en leveren ze een goede oogst op. Een goed onderhouden vruchtboom is een schat voor de biodiversiteit. Meer weten over de vruchtbomenbrigade? Lees hier het interview met vrijwilliger Willem.

Werkdagen: iedere woensdag (jan-apr)
Contact: r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl