Groene buurtinitiatieven

Groen idee voor jouw buurt of dorp?

Wij stimuleren en ondersteunen lokale groene initiatieven. Heeft jouw dorp een groene visie en zoek je hier hulp bij? Of wil je samen met je buurt een natuurspeelplaats maken? Wij helpen je graag.

Oog voor de omgeving

We bekijken ieder initiatief altijd vanuit verschillende hoeken: welke ontwikkelingen spelen er? Wat zijn de regionale doelstellingen? Wat zijn de (cultuurhistorische) landschapselementen? Hoe zit het met de biodiversiteit?

Op de hoogte van financieringsmogelijkheden

Wij weten wat er in jouw regio speelt, kennen de lopende projecten en zijn op de hoogte van de mogelijke financieringsmogelijkheden.

Verbinden van bewoners, organisaties en middelen

Door de jaren heen hebben we vele groene buurtinitiatieven geholpen. We zijn daardoor ervaren in het meenemen van bewoners en andere belangrijke partijen. Niet alleen voor het creëren van draagvlak, maar ook in het meedenken en uitvoeren van de plannen. Wij brengen bewoners, organisaties en middelen bij elkaar om groene initiatieven mogelijk te maken.

Voorbeelden

Hieronder vind je voorbeelden van dorps- en buurtinitiatieven waar wij aan mee werk(t)en:

Elmar Schraa

Meer weten?

Elmar Schraa, projectleider
050 - 534 51 99
e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl