Uitleen gereedschap

Voor alle groene vrijwilligers(groepen) in Groningen stelt Landschapsbeheer Groningen gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kosteloos beschikbaar ter bruikleen. Het gereedschap is van goede kwaliteit en wordt goed onderhouden. Uitleen van gereedschap kan alleen via het uitleenformulier en de daarvoor geldende richtlijnen.

Uitleen gereedschap

Knotten (3)

Voor alle groene vrijwilligers(groepen) in Groningen stellen wij gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kosteloos beschikbaar ter bruikleen. Het gereedschap is van goede kwaliteit en wordt goed onderhouden. Uitleen van gereedschap kan alleen via het uitleenformulier en de daarvoor geldende richtlijnen.

Vul het aanvraagformulier in
Als locatieleider van de werkdag vul je, uiterlijk twee weken voor de werkdag, het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Op het formulier geef je zo volledig mogelijk aan wat je nodig hebt. Bij het ophalen van het gereedschap wordt ‘afgevinkt’ wat je daadwerkelijk in aantallen meekrijgt.

Terugbrengen van gereedschap
Na de werkzaamheden breng je de materialen zo spoedig mogelijk terug, zodat ook anderen dit weer kunnen lenen. Kwijtgeraakt gereedschap brengen we in rekening bij de lener/betreffende organisatie. 

Veiligheid
Bij de uitleen van gereedschap geven we standaard een set (Arbo) instructieformulieren, een EHBO doos en veiligheidshesjes mee. Zodra we het gereedschap terug hebben, wordt het schoongemaakt, onderhouden en indien nodig vervangen. Afhankelijk van het type gereedschap of de persoonlijke beschermingsmiddelen vindt jaarlijks een keuring plaats.

Het aanvraagformulier

Ga naar het aanvraagformulier voor gereedschap >