Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Uitleen gereedschap

Knotten (3)

Voor alle groene vrijwilligers(groepen) in Groningen stelt Landschapsbeheer Groningen gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kosteloos beschikbaar ter bruikleen. Het gereedschap is van goede kwaliteit en wordt goed onderhouden. Uitleen van gereedschap kan alleen via het uitleenformulier en de daarvoor geldende richtlijnen. 

Lenen van gereedschap
De locatieleider van de werkdag vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. En stuurt het uiterlijk twee weken voor de werkdag per mail aan Landschapsbeheer Groningen.
Op het formulier geef je zo volledig mogelijk aan wat je nodig hebt. Bij het ophalen van het gereedschap wordt ‘afgevinkt’ wat daadwerkelijk in aantallen meegegeven wordt.

Bij de uitleen van gereedschap wordt standaard een set (Arbo) instructieformulieren, een EHBO doos en veiligheidshesjes meegeleverd. Na de werkzaamheden dienen de materialen zo spoedig mogelijk teruggebracht te worden. Kwijtgeraakt gereedschap wordt in rekening gebracht bij de lener/betreffende organisatie.

Zodra het gereedschap retour komt wordt dit schoongemaakt, onderhouden en indien nodig vervangen. Indien nodig vindt jaarlijks een keuring van het gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen plaats.

Het aanvraagformulier

Het online aanvraagformulier voor gereedschap vindt u hier >