Borgen en buitenplaatsen Groningen

Voor veel borgen en buitenplaatsen is het onderhoud en beheer van het cultuurhistorisch groen een enorme opgave. Landschapsbeheer Groningen heeft een eigen visie om eigenaren/beheerders van deze landgoederen en tuinen te ondersteunen en te ontzorgen.

Borgen en buitenplaatsen Groningen

Laan

Voor veel borgen en buitenplaatsen is het onderhoud en beheer van het cultuurhistorisch groen een enorme opgave. De huidige vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en toekomstbestendigheid maken dit nog complexer. Landschapsbeheer Groningen werkt hiervoor met een eigen Visie Borgen en Buitenplaatsen om de eigenaren / beheerders van deze landgoederen en tuinen te kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Maatwerk voor een duurzame toekomst

Borgen en buitenplaatsen beschikken vaak over een groot oppervlak aan cultuurhistorisch groen erfgoed. Deze landgoederen bestaan ​​over het algemeen uit een samenspel van oude lanen, waterpartijen, singels, hagen, fruitgaarden en siertuinen. Elk onderdeel vraagt ​​om een ​​eigen aanpak en heeft een eigen onderhoud- en beheercyclus. Soms zijn er ook grotere ingrepen nodig, bijvoorbeeld door functieverandering, achterstallig onderhoud of de wens tot een grotere biodiversiteit of toegankelijkheid. Landschapsbeheer Groningen ontwikkelt ter ondersteuning van deze complexe opgave een maatwerkmethode. In deze aanpak koppelen we de cultuurhistorie, het onderhoud en beheer en eventuele advisering bij functieveranderingen met een helder en goed onderbouwd plan. Daarnaast werken wij volgens de uitvoeringsrichtlijnen van de Erfgoedhoveniers.

Gastheerschap en kennisoverdracht

Binnen het onderhouds- en beheerplan kunnen we ook zorgen voor de inzet van specifieke groepen vrijwilligers die, na het volgen van een cursus groen erfgoed, het grotendeels zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze vrijwilligers kunnen door de locatie gebonden aanpak naast het beheer ook een deel van het gastheerschap uitvoeren. Betrokkenheid, samenwerking en kennisdeling zijn op deze wijze integraal meegenomen in onze maatwerkmethode.

Fondsenwerving

Een onderhouds- en beheerplan zoals wij die opstellen volgens de visie Borgen en Buitenplaatsen zorgt voor een duidelijke inzage in de eenmalige herstelwerkzaamheden en de periodiek terugkomende kosten. Dit plan kan ter ondersteuning dienen bij het aanvragen van diverse subsidies. Indien wenselijk verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartners deze subsidieaanvragen.

Cursus Groen Erfgoed

In het najaar van 2021 is een cursus Groen Erfgoed aangeboden. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die actief willen bijdragen aan het onderhoud van een buitenplaats of landgoed. De cursus gaat in op theorie en praktijk van groen erfgoed en wordt begeleid door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar van Stichting Kennisontwikkeling Groenerfgoed.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werkwijze Borgen en Buitenplaatsen? Neem dan contact op met Georgine Somer, senior adviseur cultuurhistorie, via g.somer@landschapsbeheergroningen.nl.