Groene parels in het Gorecht

Het doel is het herstellen en zichtbaar maken van de buitenruimtes van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Groningen. Omwonenden worden hier nauw bij betrokken, zij zijn immers de belangrijke gebruikers van deze unieke plaatsen!

Groene Parels Gorecht

Groene Parel 2

In 2015 is Landschapsbeheer Groningen gestart met de eerste fase van het project Groene Parels Gorecht. In deze fase zijn de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Haren uitgebreide geïnventariseerd op de aanwezigheid van karakteristieke elementen en getoetst op criteria als toegankelijkheid, zichtbaarheid en natuurwaarden. De volledige rapportage is hier  te vinden. Op basis van de resultaten van fase 1 is het projectvoorstel voor fase 2 opgesteld.

Het doel van Groene Parels Gorecht II is het herstellen en zichtbaar maken van de buitenruimtes van landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Groningen. Wij vinden het belangrijk dat de omwonenden meegenomen worden in het planvormingsproces. Zij zijn belangrijke gebruikers van de unieke landgoederen en buitenplaatsen!

Naast herstelwerkzaamheden is de aanleg van recreatieve routes onderdeel van het project. Het historisch waardevolle groen wordt onderling verbonden door de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes. De routes worden openbaar gedeeld en vertellen over de identiteit van het gebied.

Cursus Groen Erfgoed

In het najaar van 2021 wordt een cursus Groen Erfgoed aangeboden. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die actief willen bijdragen aan het onderhoud van een buitenplaats of landgoed. De cursus gaat in op theorie en praktijk van groen erfgoed en wordt begeleid door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar van Stichting Kennisontwikkeling Groenerfgoed.

De dagen waarop de cursus wordt aangeboden zijn:

  • 11 september
  • 25 september
  • 9 oktober
  • 30 oktober

(data onder voorbehoud).

Meer weten?

Wilt u meer weten over Groene Parels Gorecht of over Groen Erfgoed stuur dan een mail naar Georgine Somer, senior adviseur, g.somer@landschapsbeheergroningen.nl