Help de bij

Help de bij

Faunax Schorbij

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Groningen. En daarmee ook niet met de bij. 

Wat kun je zelf doen voor de bij? Wij geven je tips over het vergroenen van je tuin en over maaien en zaaien. Ook vind je een handout over het leven van de bij.

Actie voor de bij   Maaien of zaaien

Leven van de bij