Zorg voor het landschap

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. We zetten ons in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie.

Projecten Kennisdeling

Leer je groen

Heb jij altijd al meer willen weten over het knotten van bomen, bijvriendelijk beheer of het ontstaan van het Nederlands landschap. Spijker je kennis bij met de e-learning-modules van ‘Leer je groen’.  Sommigen kennen ‘Leer je groen’ wellicht van andere groene organisatie, want voor alle groene vrijwilligers in Nederland zijn voor maar liefst 20 onderwerpen e-learning-modules beschikbaar. Eenvoudig en laagdrempelig Met ‘Leer je groen’ kun je eenvoudig en laagdrempelig basiskennis opdoen waar en wanneer je maar wilt. Ben je vrijwilliger bij Landschapsbeheer Groningen dan kun je hier eenvoudig…

Je school kan de boom in….

Wat is leuker dan een middag wilgen knotten of bomen zagen? Dan zie je resultaat en kom je een heleboel te weten over natuur en landschap in je eigen omgeving. Ons scholierenproject 'Je school kan de boom in' brengt duurzaam beheer van natuur en landschap in de eigen omgeving onder de aandacht bij de jeugd. Educatie door middel van praktisch natuurbeheer is een succesformule voor de bovenbouw in het basisonderwijs. De kinderen worden op school voorbereid op de buitenactiviteiten. Behalve de biologie wordt de regionale ontstaansgeschiedenis van het landschap besproken. Alles wat in de klas aan…