Projecten beplanting

Projecten Beplanting

Wij zorgen door aanplant, herstel, beheer en onderhoud dat het karakteristieke Groningse cultuurlandschap behouden blijft. Je kunt bij ons terecht met vragen over alle groene landschappelijke elementen; laanbomen, struwelen, houtwallen, houtsingels, elzensingels, hagen, (dorps)bossen, fruitbomen, klimaatbossen, tinyforest, agroforestry, voedselbossen, solitaire bomen, enz.

Herstel Houtwallen en Hagen Haren

Het buitengebied Gorecht bij Haren karakteriseert zich door de haag- en houtwallen. Een bijzonder Gronings landschapselement dat we graag in stand gehouden en versterken. Met dit p…

Gebiedsaanpak Landschap Gorecht

In het buitengebied van Haren is afgelopen jaren met veel succes gewerkt aan het herstellen van houtwallen en hagen. Ruim 4600 meter houtwal en haag is hersteld of opnieuw aangeleg…

Bomen voor koeien

De campagne Bomen voor Koeien is een initiatief van Stichting wAarde, LandschappenNL en Vroege Vogels. Samen zetten wij ons in voor een mooi en diervriendelijk landschap met luwtep…

Bomen in het Waddenlandschap

Het Wierdenland en de Waddenkust vormen samen het Waddenlandschap van Groningen. Een zeer uitgestrekt landschap met rijke cultuurhistorie. Een gebied met grootschalige open polders…

Erfbeplanting in Zuid- en Oost-Groningen

In het landelijk gebied van de provincie Groningen zijn erven van grote waarde. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en vormt hier een afspiegeling van. Bovendien he…

Plan Boom

Samen planten we 10 miljoen bomen voor een groener, gezonder en mooier Nederland. En iedereen kan meedoen!

Onderzoek autochtoon plantmateriaal

Aanleiding van het project Bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen (autochtone bomen en struiken) staan flink onder druk. De helft van onze boom- en struiksoorten…